Uudised

“Väga asjatundlik ning paindlik meeskond.” (IFLR1000, 2016)

21.02.2019

Chambers Global 2019 hinnangul kuuluvad DERLING PRIMUS ja PRIMUS DERLING parimate advokaadibüroode hulka

DERLING PRIMUS märgiti ära Chambers Global 2019 edetabelis

Maailma hinnatuim õigusteenuseid pakkuvate ettevõtete kataloog Chambers and Partners avaldas oma 2019. aasta ülemaailmse edetabeli. Õigusbüroode DERLING PRIMUS ja PRIMUS DERLING liit leidis äramärkimist Eesti ja Läti parimate advokaadibüroode seas äri- ja korporatiivõiguse ning vaidluste lahendamise valdkondades.

Äri- ja korporatiivõigus

Eesti

Partner Rolan Jankelevitsh juhib valdkonna tegevust ja nõustab ühinemis- ja ülevõtmistehinguid nii ühinevast kui ka ühendavast äriühingust lähtuvalt. Kliendid hindavad tema detaile austavat tööstiili ja nii mõnigi on märkinud, et ta on äärmiselt hoolikas ja hoidub nö lahtiste otste jätmisest. „Ta on töökas ja tulemustele orienteeritud,“ ütles üks intervjueeritav ja teine märkis, et Jankelevitsh „on alati kättesaadav ja loominguline“.

Eesti juhtivpartner Hannes Vallikivi esindab ühinemis- ja ülevõtmistehingutes nii oma osalust kodumaal müüvaid aktsionäre kui ka rahvusvahelisi korporatiivseid ettevõtteid. Erilist tähelepanu on ta pälvinud seoses tema silmapaistva rolliga Eesti Advokatuuris ja väga heade läbirääkimisoskustega.

Läti

Partner Zane Eglīte-Fogele on leidnud äramärkimist tema kogemuste pärast ärivaldkonnas, kus ta on regulaarselt nõustanud ühinemis- ja ülevõtmistehingute käigus ülevõetavaid rahvusvahelisi kliente. Samuti jagab ta oma kogemusi kapitaliturgude ja ettevõtete restruktureerimise alal.

Partner Sintija Radionova on tunnustatud praktik, kellel on laialdased kogemused äritehingute ja juhtimisega seotud küsimustes. Ta nõustab regulaarselt kliente finantsteenuste ja kinnisvara sektorites. Üks positiivselt puudutatud intervjueeritav tõstis esile, et ta „pöörab tähelepanu detailidele ja on väga kiire“.

Partner Kristīne Gaigule-Šāvēja jõudis selle aasta edetabelisse tänu klientide positiivsele tagasisidele ja aktiivsele tegevusele äriõiguslike volituste valdkonnas. Teda on positiivselt iseloomustatud, kui „alati paindlikku inimest, kes on valmis arutama kõiki võimalusi ja pakkuma kiireid lahendusi“.

Leedu

Leedu juhtivpartner Robert Juodka esindab kliente erinevate äriõiguslike volituste valdkonnas. Ta on saanud positiivset tagasisidet tänu suutlikkusele ühendada „suurepärased õigusalased oskused kindla ja praktilise ärialase lähenemisviisiga“. Ta abistas PKP Energetykat Leedu turule sisenemisel. Samuti räägib ta eesti keelt emakeelena ja on Eesti Leedu Kaubanduskoja esimees.

Partner Giedrė Dailidėnaitė jõudis edetabelisse tänu tema kasvavale aktiivsusele turul. Ta nõustab rahvusvahelisi ja kodumaiseid kliente ühinemis- ja ülevõtmistehingutes ja turule sisenemise ning nõuetele vastavuse tagamisega seotud küsimustes.