Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Andmekaitseõigus

Vastutavad partnerid:

„Mugavalt vajadustele kohandatud õigusteenus.“

(Chambers Europe, 2019)

Meie andmekaitseõiguse meeskond nõustab ja esindab kliente kõigis andmete töötlemise ja kaitsmise küsimustes. Oleme praktilise fookusega ning soovime aidata klientidel andmekaitse oma igapäevasesse tegevusse lõimida, sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast. Selleks aitame võtta kasutusele nõuetekohased andmetöötlusprotsessid, koostada vajalikud sisedokumendid ning lepingud koostööpartneritega. Aitame suhelda andmesubjektide ja järelevalveasutustega.

Nõustame kliente erinevate andmete töötlemist puudutavate tehingute osas ning uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel. Esindame teid andmete töötlemisega seonduvates vaidlustes. Aitame orienteeruda Euroopa andmekaitseõiguse muutustes ning kooskõlastada kliendi tegevus kõigi nõuetega.

Õigusteenused:

  • Isikuandmete töötlemine
  • Sisereeglite ja lepingute koostamine
  • Isikuandmete edastamine välisriikidesse
  • Muud rahvusvahelised andmete töötlemist puudutavad projektid
  • Andmekaitseauditid
  • Avaliku teabe kasutamine
  • Ärisaladused ja konfidentsiaalne informatsioon
  • Andmeid puudutavate tehingute läbirääkimine
  • Andmetöötlemisega seonduvad vaidlused

Kontaktid

Eesti

Advokaadibüroo
Derling Primus OÜ

Äriregistri kood: 14024560
Käibemaksukohustuslase number: EE101866347

Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Kaluri 2, 51004 Tartu

Läti

Sporta str. 11, LV-1013, Riia
 

Leedu

Konstitucijos av. 7,
LT-09308, Vilnius

Õiguslik teave

Liitu uudiskirjaga