Meie meeskond

“Pidevas arengus, töö tehakse alati täpselt ja õigeaegselt.” (IFLR1000, 2016)

Elmer
Muna

Partner

Riik Tallinn, Eesti

Lühikirjeldus

Elmeri peamine töövaldkond on esindus kohtuvaidlustes ja kaitseadvokaadi töö majandus- ja ametikuritegude menetlustes. Tal on praktiline kokkupuude ja oskused klientide kaitsmisel rahvusvahelist kriminaalkoostööd ja selle piiriüleste regulatsioonide tundmist nõudvates kriminaalasjades.

Elmer nõustab kliente ka tsiviilvaidluste lahendamisel ning kõigis küsimustes, mis seotud pankrotimenetluste ja riigihangetega. Ta on korduvalt edukalt esindanud kliente vaidlustes Riigikohtus ja aidanud seeläbi kujundada Eesti õigusmaastikku.

Kogemus
 • Remontowa laevatehase endise juhatuse liikme J. Paszkowski kaitse Tallinna Sadama kriminaalasjas.
 • I. Zandi esindamine erinevates hagides K. Lusti vastu seoses ebaõigete andmete avaldamisega.
 • O. Kruuda kaitsemeeskonna liige maksualase süüteo ja valevande süüdistuses.
 • Leedu Energia tütarettevõtte esindamine seoses Lääneranna vallas asuvate tuulegeneraatorite kasutuslubadega ja kahjuhüvitusnõuetega.
 • Liviko AS-i juhtivtöötaja kaitse kriminaalmenetluses.
 • Forum Cinemas AS-i esindamine kahjuhüvitusnõudes vaidluses endise juhatuse liikmega.
 • Ehitusettevõtja esindamine töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramisest tulenevas kriminaalasjas.
 • Investeerimisühingu esindamine seoses investeeringust tõusetunud vaidlusega tarkvara-alases ja äriõiguslikus vaidluses.
 • Postiteenuste ettevõtte edukas esindamine konkurentsiõiguslikus vaidluses seoses süüdistusega turgu valitseva seisundi kuritarvitamises.
 • Selver ASi kaitse kriminaalmenetluses konkurentsialase kuriteo süüdistuses.
 • Eesti juhtiva ettevõtja edukas esindamine vaidluses, mille poolteks olid vähemusaktsionär ja NASDAQ OMX Tallinna börs ning mis puudutas aktsiate väärtuse hindamist ja aktsiate noteerimise lõpetamist Tallinna börsil.
Karjäär
 • Alates 2016 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo DERLING PRIMUS (varasem ärinimi kuni septembrini 2018 - DERLING)
 • Alates 2014 Liige, Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjon
 • 2008 - 2016 Vandeadvokaat, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
 • 2006 - 2008 Advokaat, advokaadibüroo Aivar Pilv
 • 2004 - 2005 Jurist, advokaadibüroo Raidla ja Partnerid (Raidla Ellex)
Haridus
 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses, võrdsustatud magistrikraadiga (2004)
Liikmelisus
 • Euroopa Kriminaalõiguse Advokaatide Ühing (ECBA) (alates 2019)
 • Euroopa Pettusevastaste ja Vastavuskontrolli Juristide Ühing (EFCL) (alates 2019)
 • Eesti Advokatuur (alates 2007)
 • Eesti Harjutuskohtu Selts (alates 2002)
 • Eesti Väitlusselts (alates 1997)
Tunnustus
 • Chambers Global 2019, ranked lawyer in dispute resolution
 • Chambers Europe 2019, ranked lawyer in dispute resolution
 • Legal500 2019, Next Generation Partners
Keeled: Eesti, inglise, vene
Press ja väljaanded