Meie meeskond

“Pidevas arengus, töö tehakse alati täpselt ja õigeaegselt.” (IFLR1000, 2016)

Kristine
Gaigule-Šaveja

Partner

Riik Läti

Lühikirjeldus

Kristīne juhib PRIMUS DERLINGi kinnisvara ja ehitusõiguse, panganduse ja finantsõiguse ning konkurentsiõiguse ja riigihangete valdkondi Lätis. Tema tegevusvaldkondade hulka kuuluvad ka äriõigus, M&A ja kapitaliturud, energia ja sisekontrolli nõustamine.

Kogemus
 • Täisühingu, mis on moodustatud kolme juhtiva energia ehitusettevõtte LEC SIA, RECK SIA ja EMPOWER SIA poolt, nõustamine seoses Augstsprieguma tīkls AS’iga (põhivõrguettevõttega) sõlmitud lepingu täitmisel seoses Kurzeme Ring 110 kV ülekandeliinide ehitamisega etapil Ventspils – Tume – Riia, tugevdades neid 330 kV liinidega.
 • Läti suurima postiettevõtte Latvijas Pasts edukas esindamine kohtus Hangete Järelevalve Büroo (läti keeles: Iepirkumu uzraudzības birojs) otsuse vaidlustamisel, millega sisuliselt otsustati, et teistel postiettevõtjatel peab olema ligipääs Latvijas Pasts’i postivõrgule ilma Latvijas Pasts’iga lepingut sõlmimata. Kohus kinnitas Latvijas Pasts’i seisukohta, et ligipääs postiettevõtte postivõrgule on lubatud ainult Latvijas Pasts’iga lepingu sõlmimisel ning viimase postiteenuste kasutamine teiste postiettevõtete poolt lõppkasutajate jaoks ette nähtud tariifidel (saatjad ja saajad) on ebaõiglane ja võib takistada piiramatut konkurentsi postiteenuste sektoris. Kohtumenetluses suutis Primus saavutada ajutiste meetmete kohaldamise, mis keelasid hankijal tegutseda vaidlustatud otsuse kohaselt, takistades seeläbi konkurentsi moonutamist postiteenuste sektoris.
 • Jurmala linnavolikogu kui lepingupoole nõustamine Dubulti kultuuri- ja hariduskeskuse ehitamise hankemenetluseses ehitustööde riigihankelepingu sõlmimisel, sealhulgas linnavolikogu nõustamine pakkujate valimisel ning esindamine Riigihangete büroo ees seoses vaietega, mis esitati tehtud otsuse peale, nõustamine hankemenetluse võitnud osapoolega lepingu sõlmimisel.
 • DEPO DIY SIA nõustamine uue kaubanduskeskuse arendamisel, sealhulgas sihtäriühingu osas juriidilise auditi läbiviimine ning nõustamine selle osaluse omandamisel, kliendi huvide esindamine keerulises raha kaasamise tehingus DNB Pangaga.
 • Alates 2010. aastast TAV Airport Holding’u (Türgi juhtiva lennujaamaoperaatori) ja grupiettevõtete nõustamine seoses Läti turule sisenemisega ja Riia rahvusvahelises lennujaamas kaubandusalade haldamisega, sealhulgas ATU Turizm Isletmeciligi A.S tollimaksuvabade poodide tegevusega Lätis.
 • UAV FACTORY Ltd. (üks maailma juhtivamaid mehitamata komposiitlennukite arendajaid) nõustamine erinevates äriõigust puudustavates küsimustes.
 • China Harbour Engineering Company (CHEC) nõustamine seoses Lätis tegutsemisega, Lätis läbiviidava projekti EPC lepinguga seotud küsimustes ja EPC lepingu võimalike alternatiivide hindamine õiguslikult ja maksuõiguse aspektist.
 • Santa Monica Networks‘i esindamine mitme miljoni euro suuruse lepingu sõlmimisel kultuuriministeeriumiga seoses Läti Rahvusraamatukokku häiresüsteemide, juurdepääsu kontrollide, videovalvete, audiovisuaalide ja telekommunikatsioonisüsteemide paigaldamisega.
Karjäär
 • Alates 2009 Partner, PRIMUS DERLING
 • 2005 - 2009 Partner, advokaadibüroo Loze, Grunte & Cers
 • 1996 - 2005 Advokaat, advokaadibüroo Grunte & Cers
Haridus
 • Riia Kõrgem Õigusteaduste Kool (2001)
 • Duke’i Ülikool, Õigusteaduse kool ja Genfi Ülikool, Õigusteaduse suveülikool (1997)
 • Läti Ülikool (1996)
Liikmelisus
 • Läti Advokatuur (alates 1996)
Tunnustus
 • IFLR 1000, 2016 tunnustab Kristīni Gaiguli-Šāvēju kui juhtivat advokaati.
 • “Legal 500 reastas Primuse Läti büroo teise taseme advokaadibüroode hulka Lätis panganduse ja finantsõiguse valdkonnas ning märkis Kristīni Gaiguli-Šāvēju poolt juhitud meeskonna kohta järgnevalt – ‘nad tunnevad finantssüsteemi ja kohalikke turuosalisi’. The Legal 500, 2016
 • “Kiire regeerija.” The Legal 500, Corporate and M&A, 2015
 • “Kristīne Gaigule juhib “hästi korraldatud” valdkonda, näiteks nõustas ta Türgi lennuoperaatorit TAV Airport Holding’ut seoses Riia lennujaama äripindade rendiküsimustega.” The Legal 500, 2012
Keeled: Läti, inglise, vene