Meie meeskond

“Pidevas arengus, töö tehakse alati täpselt ja õigeaegselt.” (IFLR1000, 2016)

Margo
Lemetti

Partner

Riik Tartu, Eesti

Lühikirjeldus

Margo Lemetti on suurte kogemustega advokaat, kelle peamised tegevusvaldkonnad on äri- ja lepinguõigus, vaidluste lahendamine ja riigihanked. Rahvusvahelise väljaande Legal500 kohaselt on Margo „vaidluste lahendamisel kogenud ning võimeline palvetele kiirelt reageerima“. Kliendid peavad Margot vaidluste lahendamisel ratsionaalseks advokaadiks, kes saab hästi aru kliendi ärist ja vajadustest.

Margo on hinnatud lektor riigihangete, struktuurifondide vahendite tagastusnõuete, samuti äri- ja lepinguõiguse teemadel, olles esinenud lektorina Äripäeva seminaridel, Addenda Koolituskeskuse koolitustel ning koolituskeskuses Punane Puu.

Kogemus
 • Eesti metsatööstuskontserni AS Lemeks nõustamine igapäevastes äriõiguse küsimustes, lepingute ettevalmistamisel ja vaidlustes. Aastatel 2010-2013 esindas Margo klienti edukalt Maksu- ja Tolliametiga toimunud 1,1 miljoni euro suuruses maksuvaidluses.
 • Põllumeeste Ühistu KEVILI jooksev äri- ja lepinguõiguslik nõustamine. Sealhulgas on Margo nõustanud Eesti suurima ühistegevuse tulemusena rajatud kaasaegsete viljaterminalide rajamist Roodeväljale ja Rõngu pakkudes kliendile täismahus juriidilist nõustamist ning olles kaasatud kõikidesse terminali ehitamise ja rahastamisega seotud küsimustesse. Kliendi kasuks töötati välja ühistu liikmete omavaheliste suhete regulatsioon ja pangale sobiva finantseerimiskeem. Lisaks valmistati ette kogu projekti puudutav dokumentatsioon ja pakuti tuge läbirääkimistes.
 • Tartu Linnavalitsuse nõustamine Euroopa Liidu toetusrahade kasutamisega seotud küsimustes, sh edukas esindamine halduskohtus vaidluses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega Euroopa Liidu struktuurifondi rahade tagastusnõude õiguspärasuse küsimuses.
 • Eesti juhtiva saunamaterjalide tootja OÜ Ha Serv enamusosaluse võõrandamise nõustamine.
 • Tegutsemine Lõuna-Eesti ühe suurima, 75 töötajaga, ehitusettevõtte saneerimisnõustajana. Saneerimise käigus kujundati ümber 231 võlausaldaja nõuded kogusummas 1,2 miljonit eurot. Saneerimise tulemusena päästeti ettevõtte majandustegevuse jätkuvus.
 • ASi Emajõe Veevärk edukas esindamine FIDIC ehituslepingu täitmisest tulenevas vaidluses Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Kohtuvaidlus puudutas ehituslepingu täitmisega seotud probleeme, lepingu täitmise tagamiseks antud pangagarantii sissenõutavuse ja kahju hüvitamise õiguslikke küsimusi.
 • Maanteeameti nõustamine Idaringtee ehituslepingu sõlmimisega seotud küsimustes lepingute mahuga kokku ca 65 miljonit eurot. Kliendile antud nõuanne hõlmas õigusliku arvamuse andmist võimalikest riskidest ning soovitusi projekti elluviimiseks.
 • Idaringtee ehitusega seonduvalt nõustati ka Tartu Linnavalitsust ehitusprojekti elluviimiseks vajaliku teemaa sundvõõrandamise ettevalmistamisega seotud küsimustes ja esindati läbirääkimistel maaomanikega.
 • 20 aastat katlamajade kütmisega Eestis, Lätis ja Leedus tegelenud ASi PK Oliver aktsionäride esindamine enamusosaluse müümisel. Õigusteenus sisaldas nõustamist kõigis tehingu etappides alates lepingueelsetest läbirääkimistest ja dokumentatsiooni koostamisest kuni tehingu lõpule viimiseni.
 • Erinevate avaliku sektori klientide esindamine riigihangete ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tekkinud vaidluste lahendamisel. Õigusabi käigus on koostatud hankedokumente, osutatud jooksvat abi suhtluses registri ja pakkujatega, võetud osa hankekomisjoni tööst ning teostatud õiguslikku järelevalvet hankelepingu täitmisel.
Karjäär
 • Alates 2016 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo DERLING PRIMUS (varasem ärinimi kuni septembrini 2018 - DERLING)
 • 2008 - 2016 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
 • 1998 - 2008 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo Aivar Pilv
 • 2004 Praktikant, advokaadibüroo CMS Hasche Sigle (Frankfurt, Saksamaa)
 • 1997 - 1998 Juhatuse liige ja jurist, aktsiaselts
 • 1996 Praktikant, Bingeni Linnavalitsus (Saksamaa)
Haridus
 • Täiendkoolitusprogramm Saksamaa ja Euroopa Liidu tsiviil- ja majandusõigusest (Saksamaa) (2004)
 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses (võrdsustatud magistrikraadiga) (1997)
 • Kursus „Euroopa Liidu õigussüsteem“ (Saksamaa) (1997)
Liikmelisus
 • Eesti Advokatuur alates (1998)
Tunnustus
 • Leading Individual, Chambers Europe 2017
 • Leading Individual, The Legal 500 EMEA 2017
Keeled: Eesti, vene, saksa, soome
Press ja väljaanded
 • Raamatu „AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2011
 • Raamatu „Vaidluste lahendamine“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2009
 • Raamatu „Avaliku ja erasektori partnerlus“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2007
 • Raamatu „Lepingute käsiraamat“ kaasautor, Äripäeva Käsiraamatute Kirjastus, 2006

Kontaktid

Eesti

Advokaadibüroo
Derling Primus OÜ

Äriregistri kood: 14024560
Käibemaksukohustuslase number: EE101866347

Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Kaluri 2, 51004 Tartu

Läti

Sporta str. 11, LV-1013, Riia
 

Leedu

Konstitucijos av. 7,
LT-09308, Vilnius

Õiguslik teave

Liitu uudiskirjaga