Meie meeskond

“Pidevas arengus, töö tehakse alati täpselt ja õigeaegselt.” (IFLR1000, 2016)

Mārtiņš
Mežinskis

Partner

Riik Läti

Lühikirjeldus

Mārtiņš’i võtmevaldkonnad on vaidluste lahendamine ning restruktureerimine ja saneerimine. Mārtiņš nõustab kliente ka kinnisvara ja ehituse ning energia valdkondades. Enne bürooga ühinemist töötas Mārtiņš advokaadina advokaadibüroodes LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš ja Kronbergs & Čukste.

Kogemus
 • Kaheksateistkümne Nordic Partners gruppi kuuluva ettevõtte ja kolme eraettevõtja esindamine enam kui 8,2 miljonit euro suuruses kahju hüvitamise nõudes. Vaidlus on saanud Lätis palju vastukaja, olles võimalik eelnevalt planeeritud vaenulik ülevõtmine, mis puudutab Lätis ja mujal tuntuid ettevõtteid ja kaubamärke nagu maiustuste tootjad Laima AS ja Staburadze AS, jookide tootja Gutta AS (praegused Orkla grupi ettevõtted) (10.2014 kuni tänaseni).
 • ALPHA SHIPPING COMPANY SIA kui kostja esindamine vahekohtus põhivõla ja viiviste sissenõudmisega seoses transpordi- ja majatusteenustega. laevameeskonna lähetamisel. (2014-2016)
 • DIZCILDI SIA kui kostja esindamine kohtus seoses ettemaksu tagasinõudmisega ja kahjude hüvitamisega (suurusjärgus 500 000 EUR) Hochtief Solutions Baltics SIA (Saksamaa äriühingu HOCHTIEF Solutions AG tütarettevõtte) vastu põhjustatuna teetööde hilinemisest (08.2015 kuni tänaseni)
 • Liepājas Osta LM esindamine vaidluses Stemcor UK vastu, mille tulemusel Stemcor UK 18 978 894 USD suurune nõue kahjude hüvitamiseks jäi täielikult välja mõistmata (2013-2015)
 • Läti panga AS Latvijas Krājbanka tütartettevõtte AS LKB Līzings SIA esindamine kohtuvaidluses hageja AB JET SIA ja kolmanda isiku Air Baltic Corporation vastu seoses hageja nõudega 4 000 000 EUR suuruse laenu tagasimaksmise kohustuse tühisusega (2012-2015)
 • Maksejõuetu Läti panga AS Latvijas Krājbanka esindamine likvideerimismenetluses seoses finantstagatislepingute ja finantsinstrumentide ostulepingute kehtetuks tunnistamisega ning tema õiguse Air Baltic Corporationi poolt väljastatud 14,190,202 vahetusvõlakirjale, väärtusega 20 190 838 eurot, tunnustamisega. (2012-2015)
 • Kahe Uzbekistani eraettevõtja ja äriühingu esindamine keerulises “haarangu” vaidluses seoses äriühingu vaenuliku ülevõtmisega, kellele varasemalt kuulus 5 tärni hotell Riias (Royal Square Hotel & Suites). Tekitatud kahju suurus üle 10 miljoni euro. Klienti nõustati mitmetes tsiviil-, haldus- ja kriminaalmenetlustes, samuti kohtumenetluses Šotimaal. Primus esindas Šotimaal klienti koostöös Šotimaa ühe tunnustatud advokaadibürooga Burness Paull (12.2012-09.2015).
 • KPMG Baltics SIA, Läti panga AS Latvijas Krājbanka haldaja, kaitsmine seoses nõudega tunnistada tühiseks finantsinstrumentidega (Air Baltic Corporationi aktsiate müük) seotud tehing väärtuses 340 000 EUR. (2014)
 • AS Liepājas Metalurgs suuraktsionäri kui kostja esindamine kahju hüvitamise vaidluses Gesil Limited vastu suurusjärgus 2 miljonit eurot. (07.2013 – 11.2014)
 • KPMG Baltics SIA, maksejõuetu Läti panga AS Latvijas Krājbanka haldaja, kaitsmine kohtuvaidluses hageja Baltic Airlines SIA vastu seoses 6 504 054 EUR suuruse laenukohustuse tagasimaksmise edasilükkamise nõudega. (2012-2014)
 • Maksejõuetu panga AS Latvijas Krājbanka tütarettevõtte LKB līzings SIA esindamine Hollandi vahekohtus suure välismaise inseriettevõtte Spyker vastu seoses 2 353 000 EUR suuruse võla sissenõudmisega.
 • Mitme panga, sealhulgas UniCredit Bank AS‘i, esindamine laenude restruktureerimises, nõustamine laenude katteks tagatiste äravõtmises, esindamine kohtuvaidlustes, maksejõuetusmenetlustes and avalikel enampakkumistel. Alates 2010. aastast on meeskond nõustanud panku kokku üle 30 miljoni euro suuruste laenude osas (2011-2013); Eesti Panga LHV Pank AS‘i esindamine kohtus võlgade sissenõudmisel (03/2014). Mārtiņš on nõustanud ka DNB Bank AS‘i seoses laenuse restruktureerimistega, sealhulgas vastavate lepingute koostamisel, õiguslike argumentide esitamisel ning panga huvide esindamisel kohtuvaidlustes. Tänaseni on Primus DNB Bank AS‘i ja selle tütarettevõtet DNB Līzings SIA nõustanud rohkem kui 80 laenu sissenõudmisel (08.2011 kuni tänaseni).
 • Läti kolmanda suurima (kaks esimest on vastavalt TEC 1 ja TEC 2, CHP jaamad, mis on riigi omanduses) soojuse- ja elektri koostootmisjaama (põletades fossiilseid kütuseid) omaniku SIA Juglas Jauda nõustamine igapäevastes küsimustes, samuti esindamine tsiviilvaidlustes seoses rikkumistega, mis pandi toime CHP jaama ehituse ajal ning haldusasjades seoses Kommunaalteenuste Komisjoni otsuste vaidlustamisega, edukas esindamine kohtuvaidluses kindlustusseltsi vastu seoses 120 000 EUR suuruse kahju hüvitamisega (11.2011-03.2015)
Karjäär
 • Alates aprill 2018 Partner, PRIMUS DERLING
 • 2011-2018 Vandedvokaat, PRIMUS DERLING
 • 2010 – 2011 Advokaat, advokaadibüroo LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš
 • 2005 – 2010 Vanemkonsultant, advokaadibüroo Kronbergs & Čukste
 • 2004 – 2005 Jurist, SIA Nelss CMT
 • 2001 – 2004 Jurist, SIA „Vestabalt”
 • 2001 Abikohtunik, Riia Ringkonnakohus
Haridus
 • Investeeringute Vaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskuse praktika ja menetluse intensiivkursus (2015)
 • Läti Ülikool (2006)
Liikmelisus
 • Rahvusvaheline Lions Klubide Organitsioon (alates 2012)
 • Alaline Arbitraažikohus Riias, vahekohtunik (alates 2012)
 • Läti Advokatuur (alates 2008)
Keeled: Läti, inglise, vene
Press ja väljaanded
 • Kohtuotsuse alusel osanike eraldumine
 • 2016 "Äriühinguõigus ja vajadus seda parandada." Ajakiri Telegraf
 • 2014 "Määruse kehtetuks tunnistamine." Ajakiri Jurista Vārds.
 • 2011 "Töötasu kriteerium ei ole enam siduv." Ajaleht Dienas bizness.
 • 2011 "Minu töötaja – ametiühingu liige." Portaal Dienas bizness.