Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

16.10.2019

Väljaandes ifinanses.lv avaldati 2019. aasta oktoobris PRIMUS DERLINGi partneri Zane Eglīte-Fogele ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel endistelt juhatuse liikmetelt kahjuhüvitise nõudmise kohta. Lätis seisneb juhatuse liikmete vastutuse korra eripära selles, et erinevalt üldreeglist, mille kohaselt peab hageja tõendama oma nõude põhjendatust, aktsepteeritakse juhatuse liikme poolt äriühingule tekitatud kahju hüvitamise nõuete korral automaatselt juhatuse liikme vastutust. Juhatuse […]

Loe edasi
26.09.2019

Ajakirja iFinanses 2019. aasta septembrinumbris ilmus PRIMUS DERLINGi partneri Sintija Radionova ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel juhatuse liikmete vastutuse kohta äriühingule tekitatud kahju eest. Läti Vabariigi riigikohtu tsiviilkolleegium tegi otsuse kohtuasjas, mis käsitles juhatuse liikmete vastutuse aspekte ja äriühingule tekitatud kahju. Aktsiaselts oli kaevanud kohtusse oma endised juhatuse liikmed, nõudes, et nad hüvitaksid solidaarselt oma tegevusega […]

Loe edasi
23.09.2019

01. jaanuaril 2020 jõustub Leedu Vabariigi äriühingute maksejõuetuse seadus, mis asendab Leedu Vabariigi äriühingute pankrotiseaduse ja Leedu Vabariigi äriühingute restruktureerimise seaduse. Uus maksejõuetuse regulatsioon toob kaasa mitmeid uuendusi nii restruktureerimis- kui ka pankrotimenetluse osas. PRIMUS DERLINGi advokaat Ingrida Maciūtė juhib tähelepanu järgmistele olulistele uuendustele maksejõuetusprotsessis.   Uus maksejõuetuse mõiste. Senises õiguslikus regulatsioonis seostatakse juriidilise isiku […]

Loe edasi
28.08.2019

Leedu kinnisvara- ja ehitusturg kasvab jätkuvalt. Ehitusprojektid nagu Rail Baltica, Via Baltica ja LitPol Link ning soojuse ja elektri koostootmisjaamad Vilniuses ja Kaunases innustavad Poola äriühinguid Leetu investeerima ja seal ehitustegevust alustama. Nagu teisteski riikides, peavad niisugused ettevõtjad kõigepealt saama selleks loa. Ehitustoodangu sertifitseerimise keskus korraldab ja haldab ehitusettevõtjate, projektihindamise töövõtjate ja ehitusjärelevalve töövõtjate, samuti […]

Loe edasi
20.08.2019

DERLING PRIMUSe jurist Kristers Zālītis vastab iFinansesi ajakirjas lugeja küsimusele. 1. jaanuarist 2018 tuleb Lätis jaotatud kasumilt ja tingimuslikult jaotatud kasumilt tasuda äriühingu tulumaksu. Äriühingu tulumaksu seaduses on sätestatud, et kui ettevõtja võtab laenu kreeditorilt, kes ei ole pank (selliseks laenuandjaks võib olla muu hulgas füüsiline isik), võib ettevõtja olla kohustatud tasuma tingimuslikult jaotatud kasumilt […]

Loe edasi