Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

20.08.2019

DERLING PRIMUSe jurist Kristers Zālītis vastab iFinansesi ajakirjas lugeja küsimusele. 1. jaanuarist 2018 tuleb Lätis jaotatud kasumilt ja tingimuslikult jaotatud kasumilt tasuda äriühingu tulumaksu. Äriühingu tulumaksu seaduses on sätestatud, et kui ettevõtja võtab laenu kreeditorilt, kes ei ole pank (selliseks laenuandjaks võib olla muu hulgas füüsiline isik), võib ettevõtja olla kohustatud tasuma tingimuslikult jaotatud kasumilt […]

Loe edasi
09.07.2019

01.05.2019 jõustunud rikkumistest teatamise (nn vilepuhumise) seadus näeb ette, et rohkem kui 50 töötajaga eraõiguslikud juriidilised isikud peavad looma oma sisemise süsteemi rikkumiste teatamiseks. Artikli autor uurib isikuandmete töötlemise aspekte, millega oma sisemise süsteemi loomisel eraõiguslikud juriidilised isikud arvestama peavad, et tagada vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete […]

Loe edasi
03.07.2019

Ajakirja iFinanses 2019. aasta juuli väljaandes avaldati PRIMUS DERLINGi partneri Sintija Radionova ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel raamatupidamise ärisaladuste kohta. Seadus jõustus 1. aprillil 2019. Uue seaduse kohaselt tähendab ärisaladus avaldamata äriteavet, tehnoloogilist oskusteavet ning teaduslikku ja muud teavet, mis on tundliku iseloomuga, millel salajasuse tõttu on kaubanduslik väärtus ja mille suhtes rakendatakse sihipäraseid konfidentsiaalsuse tagamise […]

Loe edasi
02.07.2019

Ajakirja iTiesības 2019. aasta juuli väljaandes avaldati PRIMUS DERLINGi partneri Sintija Radionova ja vandeadvokaadi Dace Driče artikkel, mis käsitleb olukordi, kus töölepingu lõpetamise aluseks on äriühingus esinevad majanduslikud, organisatsioonilised, tehnoloogilised vms asjaolud. Seadusandja on tööseaduses ette näinud, et tööandjal on õigus lõpetada töötajaga sõlmitud tööleping äriühingus esinevate asjaolude tõttu ainult järgmistel juhtudel: varem seda tööd […]

Loe edasi
28.06.2019

26ndal juunil ilmus väljaandes iTiesības advokaadibüroo PRIMUS DERLING partneri Zane Eglīte-Fogele ja advokaat Alise Veide artikkel, milles käsitletakse tegelikult kasusaavate omanike kindlaksmääramisega seotud probleeme ning vastutust teabe esitamata jätmise ja valeandmete esitamise eest. Kuigi 2017. aasta lõpus jõustusid seadusemuudatused, mille kohaselt iga ettevõtteregistris registreeritud juriidiline isik peab avalikustama oma tegelikult kasusaava omaniku, on veel suur […]

Loe edasi

Kontaktid

Eesti

Advokaadibüroo
Derling Primus OÜ

Äriregistri kood: 14024560
Käibemaksukohustuslase number: EE101866347

Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Kaluri 2, 51004 Tartu

Läti

Sporta str. 11, LV-1013, Riia
 

Leedu

Konstitucijos av. 7,
LT-09308, Vilnius

Õiguslik teave

Liitu uudiskirjaga