Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

21.06.2019

Ettevõtteregister sai laiemad volitused tegelikult kasusaavate omanike registreerimiseks

17ndal juunil 2019 ilmus väljaandes iTiesības advokaadibüroo PRIMUS DERLING partneri Zane Eglīte-Fogele ja advokaadi Alise Veide artikkel, mis käsitleb ettevõtteregistrile antud laiemaid volitusi tegelike kasusaavate omanike registreerimiseks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehtud muudatuste kohaselt peavad seaduse kohaldamisalasse kuuluvad isikud (näiteks advokaadid, välisaudiitorid, krediidiasutused jne) ettevõtteregistrile teatama juhtudest, kui nende uurimise tulemuste kohaselt ei vasta kliendi tegelik kasusaav omanik ettevõtteregistris registreeritud andmetele. Ettevõtteregister omakorda peab saatma asja uurimiseks vajaliku teabe õiguskaitseasutustele.

Olles saanud teabe sellise lahknevuse kohta, registreerib ettevõtteregister hoiatuse, et tegelikult kasusaava omaniku andmed võivad olla valed. Hoiatus kehtib seni, kuni teavet esitanud isik selle tühistab või kui asjaomane õiguskaitseasutus teatab ettevõtteregistrile, et hoiatus ei ole põhjendatud.

Kui ettevõte ei esita 1. juuliks 2019 eraldi taotlust,  võib ettevõtteregister registreerida tegelikult kasusaava omaniku ilma eraldi otsuseta, kui teave tema kohta on esitatud muude seadusjärgsete kohustuste täitmiseks ning teostatav kontroll sõltub aktsionäri staatusest.

Muudatustega nähakse ette, et juriidilise isiku või juriidilise üksuse kõrgema juhtorgani liikme pankrotihaldurit loetakse selle isiku või üksuse tegelikuks kasusaavaks omanikuks. Seda ainult juhul, kui pankrotihaldur osaleb asjaomases juhtorganis oma ametiülesannetega seoses. Seega ei ole pankrotihalduri kui tegelikult kasusaava omaniku staatus seotud tema kasusaava omaniku staatusega eraisikuna.

Lätikeelse artikli täisteksti saab lugeda siin.