Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

04.04.2019

Ingūna Ābele: Läti maksuameti teatise õiguslik jõud

2019 aasta aprillikuus värskelt trükist tulnud väljaandes iTiesības avaldati PRIMUS DERLINGi maksupraktika juhi Ingūna Ābelekirjutatud artikkel Läti maksuameti teatise õiguslikust jõust. iTiesības on õigusaktide praktilist kohaldamist käsitlev ajakiri, mis on igapäevane abiline ettevõtjate ees seisvate õiguslike küsimustega tegelevatele advokaatidele ja juhtidele.

Läti maksuameti teatis on õiguslik dokument, mille vahendusel saab eraisik maksuametilt vastuse tema õiguste kohta konkreetses õiguslikus olukorras. Selline viite vormis antud vastus on siduv maksuametile, kuid mitte eraisikule.

Teatist välja nõudes kasutab isik Läti Vabariigi põhiseaduse paragrahviga 90 tagatud õigust saada teada enda õigusi. Vastavalt Läti Vabariigi ülemkohtu ehk nn senati halduskohtumenetluse osakonna 14. veebruari 2008. aasta otsusele kohtuasjas nr SKA-34/2008 võib inimene selle võimaluse kasutamise tulemusel planeerida oma tegevusi, sealjuures kartmata et ta võiks olla õigusnorme valesti mõistnud. Eraisik võib usalduslikult eeldada, et teatise taotluses kirjeldatud olukorras toimib Läti maksuamet teatises kirjeldatud viisil; siiski tuleb arvestada ka võimalike eranditega ja seetõttu ei tohiks nimetatud usaldus olla absoluutne.

Läti maksuameti teatisi väljastab ameti peadirektor ja need ei ole APLi alusel vaidlustatavad. Teatis ei kujuta endast tegelikku toimingut ega haldusakti, mistõttu ei saa see olla ka halduskohtumenetluse subjektiks. Sellest tulenevalt ei saa Läti maksuameti esitatud teavet kõnealuses institutsioonis vaidlustada ega kohtus edasi kaevata.

Artikli lätikeelne täistekst on saadaval siin.