Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

23.05.2019

Lepingu lõpetamine töötajaga, kes on pannud toime rikkumise

15. ja 22. mail 2019 avaldati ajakirjas iTiesības PRIMUS DERLINGi partneri Sintija Radionova ja vandeadvokaadi Dace Driče artikkel (kahes osas), milles vaadeldakse, kas lepingut rikkunud töötaja võib igal juhul vallandada. Milline on töötaja töölt vabastamise kord rikkumise korral ja millised on tagajärjed juhul, kui töötaja vallandamist ei põhjendata?

Praktikas soovib tööandja sageli töötaja vallandada, sest töötaja on pannud toime tõsise rikkumise ja tööandja ei soovi enam töösuhet jätkata. Kuigi esmapilgul tundub, et olukord on üsna selge ja ühemõtteline, võib praktikas tekkida mitmesuguseid probleeme. Ka kohtupraktikast ilmneb aeg-ajalt uusi suundumusi. Niisiis uuritakse artiklis, kas töötaja, kes on pannud toime rikkumise, võib igal juhul vallandada, kuidas töötajat vallandada ja millised võivad olla tagajärjed, kui töötaja vallandatakse ilma põhjenduseta.

Lätikeelne artikkel on saadaval siin:
Esimene osa
Teine osa