Uudised

“Väga asjatundlik ning paindlik meeskond.” (IFLR1000, 2016)

19.05.2020

Riigikohus rahuldas MTÜ ARB ja Eesti Looduskaitse Seltsi kaebused Rail Balticu planeeringute peale

Täna, 19.05 rahuldas Riigikohus MTÜ ARB ja Eesti Looduskaitse Seltsi kaebused Rail Balticu planeeringute peale. Tegemist on ühe viimase aja suurima infrastruktuuriprojektiga. Kaebajaid esindasid kohtus Advokaadibüroo Derling Primus  juhtivpartner Piret Blankin ja vandeadvokaat Edgar-Kaj Velbri.

Riigikohus tühistas Pärnu maakonnaplaneeringu osaliselt, kuna tegemata oli Natura hindamine Luitemaa linnualale, mis nii Eesti seadustest kui Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt oli oluline rikkumine. Seejuures on oluline rõhutada, et keskkonnaorganisatsioonid on kogu planeeringu jooksul juhtinud tähelepanu, et projekti looduse ja Natura 2000 kaitsealadele mõjude hindamine on puudulik. See oli ka Riigikohtu vaidluses kesksel kohal.

Muude argumentide puhul jäi Riigikohus siiski kidakeelseks ning loodetud kohtupraktikat Arhusi konventsiooni ning planeerimismenetluse juhtimise kohta ei tulnud.  Arvestada tuleb sedagi, et kohus lähtub ainult õiguslikest küsimustest ning ei saa käsitleda poliitilisi ega majandusliku otstarbekuse küsimusi.

Läbitud kohtulik menetlus võimaldas kontrollida ainult murdosa Rail Balticu kavandamise protsessist. Rail Balticu rajamisele suunatud tegevused ja sellega seotud vaidlused ilmselt jätkuvad.

Kontakt: Piret Blankin piret.blankin@derling.ee ; tel 5141979.

 

Vt otsust siin: https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-tuhistas-osaliselt-rail-balticu-trassi-parnu-maakonnaplaneeringu