Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Sisekontrolli nõustamine

„Erakordselt professionaalsed ja ligipääsetavad.“

(The Legal 500, 2018)

Meie meeskond nõustab reguleeritud turgudel osalejaid (nt finantseerimisasutusi, kindlustusseltse, bioteaduste valdkonnas tegutsevaid äriühinguid jne) ja teisi äriühinguid mitmesugustes nõuetele vastavuses.

Õigusteenused:

 • nõuetele vastavuse tagamise programmide väljatöötamine ja rakendamine ning asjakohane järelkontroll;
 • tegevusjuhendite koostamine, sise-eeskirjade ja -kordade kavandamine;
 • rikkumisest teatamise süsteemide kavandamine,
 • siseuurimised;
 • nõuetele vastavusega seotud koolitused;
 • muud nõuetele vastavusega seotud küsimused, nagu konkurentsiõigus, andmekaitse jne. Meie meeskond käsitleb valgekraede kuritegevuse juhtumeid ning nõustab tegevjuhte ja vastavuskontrolli spetsialiste vastavus- ja õigusküsimustes;
 • abistamine töölubade, tähtajaliste elamislubade, alaliste elamislubade ja viisade hankimisel väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevatele töötajatele.

Nõustame nõuetele vastavusega tihedalt seotud küsimustes, nagu konkurentsiõigus, andmekaitse jne. Meie meeskond käsitleb valgekraede kuritegevuse juhtumeid ning nõustab tegevjuhte ja vastavuskontrolli spetsialiste vastavus- ja õigusküsimustes.

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Prantsuse elektroonilise side operaatori nõustamine Läti andmekaitse-eeskirjade teatud aspektide osas. Meie klient arendab vähese energiatarbe ja laia ulatusega traadita sidevõrke vähese energiatarbega objektide ühendamiseks (asjade internet).
 • Prantsusmaal registreeritud ülemaailmse logistikaettevõtte nõustamine rikkumisest teatamise süsteemi kasutuselevõtmisel. Primuse teenused hõlmasid andmekaitse-eeskirjade alast nõustamist ja rikkumisest teatamise kontserniülese korra kohandamist Läti õiguskeskkonnaga.
 • Teraskonstruktsioonide tootmisega tegeleva ettevõtte abistamine riiklikus andmekaitseinspektsioonis andmetöötluse (videovalve ettevõtte ruumides ja territooriumil) registreerimiseks vajalike dokumentide väljatöötamisel.
 • Riga Airport Commercial Development ASi, HAVAS Latvia SIA (TAV Airports kontserni äriühingud) ja Unifree Latvia SIA (Unifree kontserni äriühing) abistamine äriühingute töötajatele, juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele viisade, tähtajaliste elamislubade ja alaliste elamislubade hankimisel.
 • Riga Airport Commercial Development ASi ja SIA TAV Latvia Operation Services (TAV Airports kontserni äriühingud) abistamine Riia rahvusvahelises lennujaamas tollimaksuvabade kaupluste ja äriklassi ootesaali käitamiseks vajalike kohustuslike tegevuslubade hankimisel.
 • TAV Latvia SIA ja Riga Airport Commercial Development ASi (TAV Airports kontserni äriühingud) nõustamine nõuetele vastavuse ja andmete töötlemisega seotud igapäevaküsimustes.
 • Graanul Invest grupi, suurima Euroopa puidupelletite tootja, nõustamine seoses raamtöölepingute uuendamisega.
 • SIA Havas Latvia (TAV Airports gruppi kuuluva ettevõtte) nõustamine seoses ettevõtte poolt kasutatavate raamtöölepingute vastavusega Läti õigusele.
 • LHV Panga põhjalik nõustamine, et tagada filiaali avamise ja tegutsemise vastavus Läti õigusele. Samuti töötas Primus välja filiaali tegutsemiseks vajalikud sisemised ja välimised eeskirjad, nagu eeskirjad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, alltöövõtuks, internetipanganduseks, hoiusteks, makseteenusteks, investeerimisteenusteks, üldised lepingutingimused, samuti seoses deebet/krediitkaartidega ja krediidipiirangutega ning klientide andmete töötlemiseks.
 • AS Expobank nõustamine igapäevastes küsimustes seoses finantsteenuste ja vastavusega.
 • Läti tehnilise varustuse müügi ja tehniliste lahendustega tegelevale ettevõttele sisemiste konkurentsiõiguse järgimise eeskirjade koostamine.
 • Primus nõustas rahvusvahelist loomasööda tootjat töösuhteid puudutavate sisemiste sisekorra eeskirjade ja menetluste koostamisel.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi