Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Kapitaliturud

Vastutavad partnerid:

Kogenud meeskond annab nõu kõikvõimalike kapitaliturutehingute ja toodete alal. Meie advokaadid on Balti riikides nõustanud mitmesuguseid aktsiate esmaseid avalikke pakkumisi (IPO). Oleme osalenud omakapitali- ja võlaväärtpaberite noteerimisel ja noteerimise lõpetamisel NASDAQ-i Balti-, Põhjamaade ning Varssavi börsil. Lisaks nõustame börsil noteeritud äriühingutele nõuetelevastavuse küsimustes.

Oleme osalenud ka paljude eri liiki investeerimisfondide loomisel ning nõustanud oma kliente nii riiklike kui ka eraõiguslike investeerimisfondide igapäevase haldamise ja üldjuhtimise küsimustes.

Tänu turusuundumuste jälgimisele pakume oma klientidele kõige kulutõhusamaid ja maksusäästlikumaid lahendusi.

Õigusteenused:

 • Võlakapitaliturud
 • Omakapitaliturud
 • Tuletisinstrumendid ja struktureeritud rahastamine
 • Vastavus väärtpaberitega seotud nõuetele ja börsireglemendile
 • Väärtpaberistamine

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • CA IB (Unicredit), Deutsche Banki, SEB Enskilda, Swedbanki, LHV, Starmani, Pro Kapitali ning teiste fondivalitsejate ja emitentide nõustamine seoses aktsiate esmaste avalike pakkumistega.
 • Uuendusliku ja kiiresti kasvava orgaaniliste nahahooldustoodete tootja sisemise juriidilise auditi läbiviimine. Kuna ettevõtja kavatseb noteerida oma aktsiad Nasdaq First Northi kasvuturul, oli auditi eesmärk tuvastada võimalikud riskid ja esitada kokkuvõtlikult teave, mis tuleb kajastada Nasdaq First Northiga ühinemiseks vajalikus ettevõtja prospektis.
 • Pro Kapitali, Nortali ning mitmesuguste muude äriühingute ja kohalike omavalitsuste nõustamine seoses võlakirjade emiteerimisega.
 • Merko ja City Service’i nõustamine äriühingu restruktureerimises ja aktsiate noteerimises.
 • Emitentide ja aktsionäride nõustamine noteerimise lõpetamises Eesti Telekomi, Norma, Järvevana, Luterma ja Rakvere Lihakombinaadi aktsiate börsil.
 • Barclays Capitali, BNP Paribasi, Calyoni, Deutsche Banki, Natixise ja mitmesuguste teiste finantseerimisasutuste nõustamine tuletisinstrumentide küsimustes.
 • FIA Europe’ile tasaarveldusi ja tagatisvara käsitleva arvamuse esitamine.
 • Aoshpere’i nõustamine Eesti õigusaktide ala äriühingu analüüsiteenusega.