Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Majandus- ja ametikuriteod

Tuginedes ligikaudu 20-aastasele kogemusele, aitavad meie advokaadid kaitsta klientidel oma huve erinevates kriminaal- ja kohtumenetlustes. Meie töö hõlmab ka kaitset ametiasutuste tegevuse eest, äriühingute nõustamist uurimistes ja faktide kogumist kohtumenetluste jaoks. Rahvusvaheliste juhtumite korral tugineme laialdastele kogemustele eri jurisdiktsioonides töötamisel ja väärtuslikele kontaktidele teiste riikide parimate advokaadibüroodega.

Õigusteenused:

 • Klientide kaitsmine kohtueelses ja kohtumenetluses
 • Teenistuskohustuste rikkumine
 • Täitemeetmed
 • Juriidilise auditiga seotud uurimine
 • Pettuste uurimine

 

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Remontowa laevatehase kaitsmine majandus- ja ametikuriteo asjas.
 • AS Starmani asutaja ja omaniku Indrek Kuivalliku kaitsmine seoses siseteabe väärkasutamise süüdistusega.
 • Eesti ühe vanima ja tuntuima alkoholitootja AS Liviko ja seotud osapoolte kaitsmine konkurentsiõiguse rikkumises.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku kaitsmine seoses altkäemaksusüüdistusega.
 • AS Selveri ja seotud osapoolte kaitsmine konkurentsiõigusega seotud menetluses.
 • Läti suure ehitusettevõtja aktsionäride edukas esindamine seoses paljude nõuete ja kohtumenetlustega ettevõtja endiste direktorite, töötajate ja alltöövõtjate vastu, mis olid seotud pettuse, omastamise ja ettevõtja Leedu filiaalile tekitatud kahjuga.
 • Murru vangla direktori asetäitja kaitsmine kohtumenetluses, mis oli seotud õigusemõistmise takistamise ja riikliku järelevalve teostamata jätmisega.
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri uimastibüroo juhi kaitsmine kohtumenetluses, mis oli seotud riigisaladuse avalikustamisega ja dokumentide võltsimisega.
 • Norra äriühingu esindamine endise Leedu äripartneri aktsiate vaenuliku ja pettusega ülevõtmise juhtumis endise Leedu äripartneri poolt.
 • AS Lemeks Sadamate kaitsmine seoses maksukohustuse varjamise süüdistusega.
 • AS Barrel MKT ja seotud osapoolte kaitsmine seoses riigihangete nõuete rikkumisega süüdistustega.
 • Rootsi ja Itaalia äriühingute kaitsmine seoses maksukohustuse ja rahapesu varjamise süüdistustega.
 • Uus-Meremaa äriühingu esindamine äriühingu suhtes toime pandud pettusega ja rahaliste vahendite vargusega, millesse oli segatud Leedu äriühing, kellele osa vahendeid üle kanti.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi