Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Riigihangeteõigus

Vastutavad partnerid:

“Nad tabavad tehnilisi nüansse lennult.”

(Chambers Europe, 2018)

Nõustame riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ning ettevõtteid riigihangete küsimustes, sealhulgas riigihankelepingute ning sellega seonduva dokumentatsiooni koostamisel ja läbirääkimisel. Esindame oma kliente ka riigihankevaidlustes.

Meie meeskonnal on laialdased kogemused riigihangete, era- ja avaliku sektori koostööprojektide (PPP) ning projektifinantseerimisega (PFI) seotud küsimustes.

Õigusteenused:

 • Hankija nõustamine ja esindamine
 • Pakkuja nõustamine ja esindamine
 • Riigihangete protseduuride läbiviimise nõustamine
 • Riigihangetega seotud vaidluste lahendamine

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • ŠKODA VAGÓNKA AS’i nõustamine Läti riigihankealaste õigusnormide osas ning hankedokumentide koostamine seoses  Pasažieru vilciens AS’i poolt korraldatud riigihankemenetlusega, millega sooviti osta 32 uut rongi.
 • IKT-ettevõtte Green IT OÜ esindamine mitmetes riigihankevaidlustes nii vaidlustuskomisjonis kui kohtutes.
 • Jurmala linnavolikogu kui lepingupoole esindamine Riigihangete büroo ees seoses Dubulti kultuuri- ja hariduskeskuse ehitamise hankemenetlusega.
 • Riia linna nõustamine riigihanke küsimustes seoses “Riia linna vajadustele vastava kaabellevi tagamine” hankementlusega.
 • Transiidikeskuse AS-i esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas kaasuses riigihangete ja kontsessioonide vallas.
 • RE&RE, Läti juhtiva ehitusettevõtja, nõustamine riigihangetega seotud küsimustes.
 • Balti Bussi Group’i, ettevõtte, mis tegeleb mootorsõidukite varuosade jaemüügiga, nõustamine seoses Rezeknes’i valla poolt korraldatud riigihankega 34 uue bussi ostmiseks, riigihanke kogusumma umbes 4 miljonit eurot.
 • Keskkonnainspektsiooni esindamine Riigikohtus hankelepingute muutmise ja lepingust tuleneva tasunõude osas pretsedenti loovas kaasuses.
 • Riigile kuuluva jäätmekäitlusettevõtte Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Leedu ühe suurima jäätmekäitleja, nõustamine erinevates riigihangete vaidlustes.
 • Altumi (Läti Arengu Finantsasutus) nõustamine riighanke küsimustes.
 • MAN Turbo and Diesel’i nõustamine Läti riigihangete seaduse tõlgendamisel.
 • Ühe Euroopa juhtiva veepuhastus ja energia ettevõtte nõustamine keerulistes õiguslikes küsimustes seoses muda töötlemiseks vajalike seadmete ehitamise, käitamise ja hooldamisega Leedus ning sellega seotud vaidlustes.
 • Ühe Itaalia suurima kõrgtehnoloogilise rohelise energia ja jäätmekäitlus ehituseettevõtte nõustamine FIDIC Silver Book (Turn-Key) Contruction projektist tulenevate ehitusõiguse küsimustes seoses suurima ohtlike jäätmete põletamise ja elektrienergia tootmise rajatise ehitamisega Leedus.