Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Ühinemised ja omandamised

„Nad on tõelised kokkuleppemeistrid – püüavad leida parima lahenduse, mis kaitseb klienti, ja samal ajal rakendada tehingule suunatud lahendusi.“

(Chambers Europe, 2018)

Meie meeskonnal on silmapaistev kogemus kõige keerukamate M&A tehingute nõustamisel. Oleme nõustanud oma kliente nii kontrollivate osaluste kui ka vähemusosaluste omandamisel ja võõrandamisel eri sektorite ja tegevusvaldkondade ettevõtetes. Meie varasema kogemuse hulka kuuluvad muuhulgas ka mõned keerulised ja vaenulikud ülevõtmised.

Iga M&A tehingu nõustamisel anname oma parima, et leida tehingu jaoks sobivaim struktuur, kasutades sealjuures kõiki seaduslikke ja lepingulisi vahendeid (ühinemine, ümberkujundamine, osa- või aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, võlakirja- või optsioonistruktuuri kasutamine jne). Mitme osaniku ja aktsionäriga ettevõtte puhul hoolitseme selle eest, et osapoolte vahelised suhted vastaksid vastava osaniku või aktsionäri lepingule.

Õigusteenused:

 • Käsundamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
 • Ühinemisjärgne integratsioon ja ümberkorraldamine
 • Juhtkonnapoolne väljaostmine (MBO)
 • Võimendusega väljaostmine (LBO)
 • Ühisettevõte
 • Strateegilised liidud
 • Esmased avalikud pakkumised (IPO)
 • Tehingu struktureerimine
 • Ülevõtmispakkumised
 • Börsiväline kapital
 • Välismaised otseinvesteeringud

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Jaapani juhtiva laiaformaadiliste tindiprinterite ja lõikemasinate tootja Mimaki Engineeringi nõustamine Ecosolvent trükivärvi Eco Balance tootmise ja edasimüümise ning PVC tapeedi Decojet digitaaltrüki edasimüümise omandamisel Leedu ettevõttelt UAB Veika.
 • SIA Santa Monica Networks (SMN) väikeosaniku esindamine SMN-i osade müügis Livonia Partners Fund I-le ning nõustamine SMN-i osaluse edasisel struktureerimisel.
 • CA IBd (Unicredit), Deutsche Banki, SEB Enskildat, Swedbanki, LHVd, Starmani, Pro Kapitali ning teisi fondivalitsejaid ja emitente abistamine aktsiate esmaste avalike pakkumistega.
 • Pro Kapitali, Nortaliti ning mitmesuguste äriühingute ja kohalike omavalitsuste nõustamine võlakirjade emiteerimises.
 • Läti suurima 894 liikmega põllumajandustootjate ühistu LPKS LATRAPS (millele kuulub osalus 100%-liselt Läti põllumajandustootjate omandis olevas ja enam kui 600 põllumajandustootjat ühendavas piimatöötlemisettevõttes Latvijas Piens SIA) esindamine aktsiate tagasiostmisel teiselt Latvijas Piens SIA aktsionärilt ja tema nõudeõiguste ülevõtmisel.
 • Eesti puidugraanulitootja Graanul Invest ASi abistamine äriühingu Latgran SIA aktsiate omandamisel (tunnistatud Balti riikide suurimaks omandamistehinguks 2015. aastal). Tehingu väärtus oli 104 miljonit eurot. Abi hõlmas juriidilise auditi läbiviimist, nõustamist kogu omandamisprotsessi vältel ning Graanul Investi esindamist läbirääkimistel Latgran SIA aktsionäridega ja pankadega.
 • DEPO DIY SIA nõustamine uue kaubanduskeskuse arendamisel, tehinguobjekti juriidilise auditi läbiviimisel, õigusabi tehinguobjekti aktsiate omandamisel ja kliendi huvide esindamine raha kaasamisel keerukas laenutehingus DNB Bankiga.
 • Potentsiaalse investori nimel täiemahulise juriidilise ja maksualase auditi läbiviimine äriühingus, mille tegevus hõlmab jäätmekäitlust, jäätmete töötlemist ja taasväärtustamist (õliste jäätmete kõrvaldamine jne) ning loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas uuringute ja eksperimentide läbiviimist.
 • Börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva äriühingu SIA LR Capital abistamine osaluse omandamisel mitmes äriühingus, sealhulgas DUBULTU POLIKLINIKA SIA-s (meditsiiniteenuseid osutav äriühing), Saltums SIAs ja Rīgas 2. Saldētava SIAs (5665 ruutmeetrit hõlmava viiekorruselise sügavkülmalao pikaajalist renti pakkuvad äriühingud).
 • Barclays Capitali, BNP Paribasi, Calyoni, Deutsche Banki, Natixise ja mitmesuguste teiste finantseerimisasutuste nõustamine tuletisinstrumentidega seotud küsimustes.
 • FIA Europe’ile tasaarveldusi ja tagatisvara käsitleva arvamuse esitamine.
 • Iduettevõtja Monetizator SIA (finantstehnoloogiaettevõte, lihtsamate ja kiiremate rahaülekannete jaoks uuendusliku mobiilirakenduse arendaja) juriidilise auditi läbiviimine ja börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva äriühingu CCINV005 SIA esindamine iduettevõtjasse investeerimisel. Kontserni restruktureerimisel abistamine ning varade müügi ja tagasirendi tehingute tegemisel nõustamine.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi