Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Ühinguõigus

„Kui liita kokku kolm peamist komponenti – aeg, raha ja töö –  pakuvad nad esmaklassilise kvaliteediga teenust.“

(Chambers Europe, 2019)

Abistame kliente kõigis äritegevuse etapis ja valdkonnas – alustamisest kuni võõrandamiseni, ühingujuhtimisest aktsionäride ja osanike vaheliste vaidlusteni. Pakume klienti huve teenimiseks parimaid lahendusi, omades põhjalikke teadmisi iga kliendi äritegevusest ja tegevusharust.

Meeskonna igapäevatöö hulka kuulub klientide nõustamine kõikides äriõigusküsimustes – hoolitseme oma klientide korporatiivdokumentatsiooni koostamise eest ning esindame kliente suhtes äriregistri, Väärtpaberite Keskregistri ning muude avalike registrite ja asutustega.

Silmapaistev meeskond pakub kõikehõlmavaid nõustamisteenuseid, andes välis- ja kodumaistele klientide nõu ühingujuhtimise ja äritegevuse küsimustes, mis on seotud tütarettevõtjate asutamise ja tegutsemisega Eestis, Lätis ja Leedus.

Meie kliendibaas hõlmab tuntud kodumaiseid ja rahvusvahelisi organisatsioone, sealhulgas investeerimisühinguid ning ettevõtteid sellistest sektoritest nagu jaekaubandus, infotehnoloogia, logistika ja transport, toidutööstus ja pangandus.

Tunnustatud rahvusvahelised õigusteatmikud, nagu The Legal 500, Chambers and Partner ja IFLR1000, tõstavad oma iga-aastastes hinnangutes esile meie büroo ühinguõiguse meeskonna kõrget taset.

Õigusteenused:

 • Äriühingute asutamine, lõpetamine ja likvideerimine
 • Restruktureerimine
 • Äriühingu üldjuhtimine
 • Äriühingutevahelised kohtuvaidlused
 • Aktsionäride lepingud
 • Aktsionäridevahelised vaidlused
 • Juhtkonna poolt väljaostmine (MBO)
 • Võimendusega väljaostmine
 • Partnerluskokkulepped
 • Juhtkonna vastutus

 

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Meie advokaadid on pikka aega nõustanud erinevates ühinguõiguse küsimustes paljusid rahvusvahelisi äriühinguid, mille hulka kuuluvad muuhulgas Michelin, Avon, NCH, HAVI, Essilor ja Sika. Samuti on meie klientide hulgas palju Eesti juhtivaid äriühinguid, näiteks Eesti Talleks, Ha Serv, Kunda Nordic Tsement, Nortal ja Tamro Group.
 • Mimaki Engineering, juhtiva Jaapani laiaformaadiliste tindiprinterite ja lõikemasinate tootja, nõustamine Ecosolvent trükivärvi Eco Balance tootmise ja edasimüümise ning PVC tapeedi Decojet digitaaltrüki edasimüümise omandamisel Leedu ettevõttelt UAB Veika.
 • SIA Santa Monica Networks (SMN) väikeosanik esindamine SMN’i osade müügis Livonia Partners Fund I’le ning nõustamine SMN’i osaluse edasisel struktureerimisel.
 • Polaris Invest, Eesti investeerimisfirma, nõustamine ühe regiooni suurima telekommunikatsioonifirma Starman AS’i, mis tegutseb nii Eestis kui ka Leedus, enamusosaluse omandamisel. Tegemist on Baltikumi selle aasta ühe suurima tehinguga, mille ostuhind ulatus 208 miljoni euroni.
 • CA IBd (Unicredit), Deutsche Banki, SEB Enskildat, Swedbanki, LHVd, Starmani, Pro Kapitali ning teisi fondivalitsejaid ja emitente seoses aktsiate esmaste avalike pakkumistega.
 • Pro Kapitali, Nortalit ning mitmesuguseid muid äriühinguid ja kohalikke omavalitsusi seoses võlakirjade emiteerimisega.
 • Potentsiaalsete investorite nõustamine õigus- ja maksuauditi läbiviimisel äriühingus, mille peamised tegevusvaldkonnad on jäätmete  utiliseerimine, käitlemine ja töötlemine (õlijäätmete eemaldamine jne); uuringute ja eksperimentide läbiviimise korraldamine loodusteaduse ja tehnikateaduse valdkondades.
 • Merkot ja City Service’it seoses äriühingu restruktureerimisega ja aktsiate noteerimisega.
 • Õigusliku auditi läbiviimine müüja esindajana ühes Läti suurimas ettevõttes, mis osutab rahvusvahelist ja kohalikku raudteereisijateveoteenust ning mille aastane käive on üle 15 000 000 euro.
 • Emitente ja aktsionäre seoses Eesti Telekomi, Norma, Järvevana, Luterma ja Rakvere Lihakombinaadi aktsiate börsil noteerimise lõpetamisega.
 • Kliendi nõustamine ühinemistehingus, kahe äriühingu ühinemise tulemuseks oli SIA Autohalle (Seat’i, Suzuki Isuzu, Hyundai ja Peugeot’ autode edasimüüja Lätis, mis peab Baltikumi suurimat Seat’i, Suzuki ja Isuzu brändide täisteenust pakkuvat keskust, osutades autremondi- ja garantiiremonditeenust).
 • Müüjate esindamine SIA Blue Mountain Peat (praeguse nimega Klasmann-Deilmann Latvia SIA, Läti turbaäris tegutsev ettevõte) enamusaktsiate müügitehingus maailma juhtivamale turbatootjale Klasmann-Deilmann GmbH. Peale ühinguõiguse ja M&A aspektide hõlmas tehing ka õiguslikke aspekte seoses turbarabade infrastruktuuri omandivormiga ning erastamisega, samuti keerukaid läbirääkimisi kohaliku omavalitsusega turbatootmisõigusega maa-ala rendilepingute üle.
 • Havaalanlari Yer Hizmetleri (TAV grupp) nõustamine seoses aktsiakapitali suurendamisega äriühingus North Hub Services SIA, mis osutab Riia rahvusvahelises lennujaamas, Stockholmi Arlanda lennujaamas (ARN) ja Helsinki Vantaa rahvusvahelises lennujaamas maapealseid teenuseid. Nimetatud tehingu väärtus oli ligikaudu 1 000 000 eurot.
 • TAV Airport Holding’u (juhtiv Türgi lennujaamaoperaator) ning samasse kontserni kuuluvate ettevõtete nõustamine, sealhulgas ATU Turizm Isletmeciligi A.S.’i (ATU on Türgi juhtiv tollimaksuvabade operaatori te kett) ning selle tütarühingule Riga Airport Commercial Development AS’i, samuti UNIFREE DUTY FREE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş’i (ATU juhtivpartner ja varustaja) seoses tollimaksuvaba operaatori äritegevuse alustamise ja korraldamisega Riia rahvusvahelises lennujaamas, sealhulgas tütarühingute asutamine, kõikide vajalike litsentside ja lubade hankimine, rendilepingute ettevalmistamine. Tehing hõlmas mitmete õiguslike aspektide analüüsimist seoses tollimaksuvaba operaatori äritegevuse alustamisega, sealhulgas tolliseaduse, kaupade aktsiisiga seotud toiminguid reguleerivate õigusaktide jne järgimist. Büroo jätkab ülalnimetatud äriühingutele igapäevase õigusabi osutamist äriõiguse ning muudes õiguslikes küsimustes.