Tehingud

“Väljapaistvalt strateegilised mõtlejad.” (The Legal 500, 2016)

21.01.2020

PRIMUS DERLING esindas edukalt oma kliente SCC vahekohtumenetluses

Loe edasi
16.01.2020

PRIMUS DERLING viib Läti kultuuriministeeriumi tellimusel Lätis läbi digiteenuste maksustamise võimaluste õigusliku uuringu

Loe edasi
07.11.2019

PRIMUS DERLING osutas äriühingule AS Sakret Holdings õigusabi seoses ligi 4 miljoni euro väärtuses 5-aastaste võlakirjade emiteerimisega ja nende võlakirjade tagatise registreerimisega Lätis, Leedus ja Eestis. Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Riga First Northi alternatiivturul 2020. aasta alguses. Sakreti grupi peamine tegevusala on ehitussektori jaoks kuivsegude ja valmissegude tootmine; grupil on Balti riikides – Lätis Riias, Leedus […]

Loe edasi
06.11.2019

PRIMUS DERLING osutas äriühingule AJ Power Recycling õigusabi SIA Latvijas Zaļais fonds aktsiate omandamisel. PRIMUS DERLING teenused hõlmasid tehinguobjekti juriidilise auditi läbiviimist, tehingudokumentide koostamist ja täiendavat äriõigusalast nõustamist, mille eesmärk oli tagada  tehingus osalevate äriühingute tegevuse edukas jätkumine. AJ Power Group, Läti suurim kohalikul kapitalil põhinevate energiaettevõtete grupp, mis tegutseb alates 2014. aastast, pakub praegu oma […]

Loe edasi
04.11.2019

PRIMUS DERLING analüüsis Euroopa projekti „Buying for Social Impact“ (BSI) raames sotsiaalsete kaalutluste arvessevõtmist Läti õigusaktides ja nende rakendamist tegelikkuses, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivist 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Projekti lõppemisel osalesime aktiivselt konverentsi „Sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked kui sotsiaalmajanduse arengu tõukejõud Lätis“ korraldamises ja läbiviimises. Lisateavet leiate […]

Loe edasi