Tehingud

“Väljapaistvalt strateegilised mõtlejad.” (The Legal 500, 2016)

04.11.2019

PRIMUS DERLINGi partner osales Läti riigihangete eksperdina projektis, millega edendatakse sotsiaalsete kaalutluste arvessevõtmist sotsiaalse ettevõtlusega seotud riigihankemenetlustes

PRIMUS DERLING analüüsis Euroopa projekti „Buying for Social Impact“ (BSI) raames sotsiaalsete kaalutluste arvessevõtmist Läti õigusaktides ja nende rakendamist tegelikkuses, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivist 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Projekti lõppemisel osalesime aktiivselt konverentsi „Sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked kui sotsiaalmajanduse arengu tõukejõud Lätis“ korraldamises ja läbiviimises. Lisateavet leiate veebisaitidelt sua.lv ja iub.gov.lv.

Projekt sotsiaalsete kaalutluste arvessevõtmise edendamiseks sotsiaalse ettevõtlusega seotud riigihankemenetlustes hõlmab 15 ELi liikmesriiki ja seda viib ellu konsortsium, mis koosneb viiest ELi liikmesriikide organisatsioonist: Social Economy Europe (SEE), AEIDL (European Association for Information on Local Development), REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Economy), ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises) ja DIESIS Coop. Projekti eesmärk on suurendada sotsiaalse ettevõtluse suutlikkust ja julgustada selliste ettevõtete osalemist riigihangetel.

Lätis viis projekti ellu Social Economy Europe koostöös kahe eksperdiga Lätist, kelleks olid Agnese Frīdenberga (sotsiaalse ettevõtluse ekspert) ja PRIMUS DERLINGi partner Kristīne Gaigule-Šāvēja (riigihangete ekspert).