Uudised

“Väga asjatundlik ning paindlik meeskond.” (IFLR1000, 2016)

26.06.2020

Värsked andmekaitse-alased tähelepanekud: mida arvestada majale kaamerat paigaldades

Derling Primus advokaat Margot Maksing annab lühi-ülevaate värskematest andmekaitse-alasest tähepanekutest. Muu hulgas on Andmekaitse Inspektsioon hiljuti täiendanud kaamerate paigaldamise ja tähistamise alast juhendit. Alljärgnev on eriti kasulik lugemine eramaja omanikele ja korteriühistutele, kes kasutavad kaamerat või kaameramaketti.

Kui isik ei ole pildilt tuvastatav, ei ole tegemist isikuandmetega
Kui kaameraid kasutatakse sellise resolutsiooni või filtriga, et ükski isik ei ole tuvastatav, siis ei toimu isikuandmete töötlemist ning sel juhul isikuandmete kaitse üldmäärus ei kohaldu. Küll aga peab ka sel juhul kaamerate juurde siiski teavitussildid paigaldama, kuna kaamerate nägemisel tekib isikutel õigustatud eeldus, et toimub nende isikuandmete töötlemine.

Kas ja kuidas võib eramaja omanik või korteriühistu paigaldada kaameraid?
Andmekaitse Inspektsioon on hiljuti avaldanud põhjaliku juhendi, milles täpsustatakse kaamerate kasutamise reegleid. Üldjuhul on kaamera pildilt tuvastatavad inimesed (enamasti on see ka üks kaamera paigaldamise eesmärk) ning sel juhul toimub isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemisel peab järgima kõiki isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse seaduse reegleid. Muuhulgas on oluline alati teavitada, kas, kes ja kuidas isikuandmeid töötleb. Üldkasutataval alal paikneva kaamera juures peab alati olema teavitussilt. Tähelepanu väärib ka Andmekaitse Inspektsiooni seisukoht, et isikuandmete töötlemiseks loetakse ka lihtsalt kaameramaketi kasutamist või kaamera kasutamist, mis ei ole tegelikult ühendatud või ei ole töökorras. Kui isikule luuakse mulje, et toimub filmimine, peab selle kasutamine vastama samasugustele nõuetele nagu on esitatud kaamerale.

Hoone pilt ei ole isikuandmed
Kui pildistatakse hooneid või interjööre selliselt, et peale ei jää inimesed või muu, mille alusel on võimalik inimest tuvastada (nt seinal rippuvad perepildid), ei ole piltide vms jäädvustuste näol tegemist isikuandmetega ning GDPR reeglid ei kohaldu. Nii et näiteks juhul, kui muinsuskaitseametnik jäädvustab hooneid ja interjööre, ei pea ta fotode avaldamiseks küsima omaniku nõusolekut.

Kas korteriühistu liige võib tutvuda ühistu pangaväljavõttega?
Igal korteriühistu liikmel on õigus tutvuda ühistu konto väljavõtetega. Väljavõte tuleb aga väljastada nii, et kinni kaetakse kõik füüsiliste isikute andmed (nimi, konto number ja makse selgitused kui need võimaldavad isikuid tuvastada). Samuti on igal liikmel õigus teada, kui keegi on liikmetest võlglane, sest tegemist on ühise majandamisega ning ühistu siseselt on võlglase nimi ja summa vajalik info.