Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2019.05.02

ES: komercinių paslapčių apsauga

2019 m. gegužės mėn. iTiesības numeryje PRIMUS DERLING partnerės Zane Eglīte-Fogele ir vyresniosios teisininkės Kristīne Sakārne publikacija.

2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojo komercinių paslapčių apsaugos įstatymas, kuriuo 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neskelbtinos praktinės patirties ir verslo informacijos apsaugos (komercinės paslaptys) prieš jų neteisėtą įsigijimą, naudojimą ir atskleidimą buvo įgyvendinta nacionalinėje teisėje.

Aiškesnis sąvokos apibrėžimas

Naujasis komercinio slaptumo apsaugos įstatymas paaiškina sąvokos „komercinė paslaptis“ apibrėžimą, kuriame teigiama, kad komercinė paslaptis yra neatskleista ekonominio pobūdžio informacija, technologinės žinios, mokslinė ar kita informacija.

Tačiau siekiant užtikrinti, kad informacija gautų komercinės paslapties statusą, verslo operatorius taip pat turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ir kitų komercinės paslapties apsaugos įstatyme nurodytų precedentų. Pagal įstatymą informacija laikoma komercine paslaptimi tik tuo atveju, jeigu:
a) ji yra slapta,
b) ji turi (faktinę ar potencialią) komercinę vertę, ir
c) komercinės paslapties turėtojas ėmėsi pagrįstų veiksmų tinkamomis aplinkybėms išlaikyti tai paslaptyje.

Naujajame įstatyme taip pat aiškiai nurodyta, kad komercinės paslapties turėtojas gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Tik tie asmenys, kurie teisėtai įsigijo komercinę paslaptį ir turi teisę valdyti (kontroliuoti) ją, įskaitant jos naudojimą ir atskleidimą, gali naudotis Įstatyme numatytomis komercinės paslapties apsaugos galimybėmis ir yra pripažįstami komerciniais slaptais turėtojais.

Išsamią publikaciją rasite:
– anglų k. – DERLING PRIMUS,
– latvių k. – iTiesības.