Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Atitiktis

Mūsų komanda konsultuoja reguliuojamos rinkos dalyvius (finansų institucijas, draudimo bendroves, gamtos mokslų įmones ir kt.) įvairiais teisinio reguliavimo atitikties (angl. Compliance) klausimais.

Teikiame visas su atitikties teise susijusias paslaugas, įskaitant teisinę pagalbą:

 • rengiant bei įgyvendinant atitikties programas bei atliekant susijusių klausimų stebėseną ir priežiūrą
 • rengiant verslo etikos kodeksus (angl. Codes of Conduct) bei sudarant vidines bendrovių procedūras ir politikas
 • diegiant pranešėjų (angl. whistleblowing) sistemas bendrovės viduje
 • atliekant vidinius bendrovės tyrimus
 • organizuojant mokymus atitikties klausimais
 • konsultuojant kitais su atitiktimi susijusiais klausimais, tokiais kaip konkurencijos teisė, duomenų apsaugos klausimai ir t.t. Mūsų komanda dirba sprendžiant ekonominius nusikaltimus (angl. white-collar crimes) taip pat konsultuoja vadovus, atitikties vadovus  bei atitikties pareigūnus įvairiais atitikties klausimais
 • konsultuojant darbo santykių, leidimų laikinai gyventi, leidimų laikinai dirbti bei vizų suteikimo darbuotojams iš ne ES valstybių narių klausimais

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

 • Konsultavome Prancūzijos elektroninės komunikacijos operatorių Latvijoje galiojančių duomenų apsaugos taisyklių klausimais. Kliento veikslo sritis – belaidžių LPWA (Low-Power Wide-Area) tinklų diegimas (daiktų internetas).
 • Konsultavome tarptautinę Prancūzijos kapitalo logistikos bendrovę dėl svarstomų pranešėjų (angl. Whistleblowing) sistemos įdiegimo. PRIMUS konsultavo duomenų apsaugos taisyklių ir pranešėjų procedūrų lokalizavimo Latvijos teisinėje aplinkoje klausimais.
 • Teikėme teisinę pagalbą metalo konstrukcijas gaminančiai bendrovei ruošiant registracijai duomenų tvarkymo dokumentus (vaizdo stebėjimas už bendrovei priklausančios teritorijos ribų) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Konsultavome „Riga Airport Commercial Development” AS, „HAVAS Latvia” SIA („TAV Airports” grupės bendroves) ir „Unifree Latvia“ SIA („Unifree“ grupės bendrovę) gaunant vizas, leidimus laikinai gyventi ir dirbti darbuotojams, valdybos nariams ir bendrovių tarybos nariams.
 • Konsultavome „Riga Airport Commercial Development” AS, ir SIA „TAV Latvia Operation Services” („TAV Airports” grupės bendroves) gaunant privalomus leidimus verslo klasės laukiamosios salės ir neapmuitinamų parduotuvių veiklai vykdyti tarptautiniame Rygos oro uoste.
 • Konsultavome „TAV Latvia“ SIA ir „Riga Airport Commercial Development” AS („TAV Airports” grupės bendroves) įvairiais duomenų tvarkymo ir su atitiktimi susijusiais klausimais.
 • Konsultavome „Graanul Invest“ įmonių grupę, didžiausią Europoje medienos granulių gamintoją, darbo sutarčių tobulinimo klausimais.
 • Konsultavome SIA „Havas Latvia“ SIA („TAV Airports” grupės bendrovę) bendrovės naudojamų darbo sutarčių atitikties Latvijos įstatymams klausimais.
 • Teikėme visapusę teisinę pagalbą siekiant užtikrinti, jog „LHV Pank“ filialo Latvijoje atidarymas ir veiklos vykdymas atitiktų Latvijos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. PRIMUS rengė ir detalizavo vidines ir išorines taisykles, reikalingas filialo veiklai vykdyti, tokias kaip vidinės taisykles dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, užsakomųjų paslaugų, internetinės bankininkystės, depozitų, mokėjimo paslaugų, investavimo paslaugų, bendrųjų taisyklių ir sąlygų, debetinių/kreditinių kortelių, klientų duomenų tvarkymo, kredito limitų suteikimo.
 • Teikėme teisinę pagalbą AS „Expobank“ kasdieniais teisiniais klausimais, susijusiais su finansinių paslaugų teikimu bei atitikties klausimais.
 • Rengėme vidines konkurencijos teisės atitikties taisykles Latvijos bendrovei, tiekiančiai techninę įrangą ir inžinerinių sprendimų paslaugas.
 • Konsultavome tarptautinę bendrovę, gaminančią pašarus gyvuliams, rengiant su darbo santykiais susijusias vidinės tvarkos taisykles ir procedūras.

Kontaktai

Estija

Liivalaia 45, 10145 Talinas
Kaluri 2, 51004 Tartu

Latvija

Sporta g. 11, LV-1013, Ryga

Lietuva

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308, Vilnius

Naujienlaiškio prenumerata