Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Konkurencija, energetika ir viešieji pirkimai

„Komanda gerai vertinama už darbą viešųjų pirkimų, statybų ir ES finansavimo srityse.“
(The Legal 500, 2014) 

Kontoros advokatų patirtis konkurencijos teisės srityje apima įmonių susijungimų kontrolę, kartelinius susitarimus, konkurencijos teisės ribojimus, taikomus įvairiems įmonių susijungimų ir įsigijimų bei prekybos susitarimams, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus ir komunalinių paslaugų teisinį reguliavimą.

Kontoroje dirbantys ir energetikos bei komunalinių paslaugų srityje besispecializuojantys teisininkai turi reikalingos patirties ir žinių vykdant sandorius energetikos sektoriuje bei konsultuoja įvairių pramonės šakų klientus teisinio reguliavimo klausimais. Teikiame teisinę pagalbą, susijusią su CO2 emisijos kvotomis bei prekybos kvotomis, energetikos įmonių veiklos struktūrizavimo klausimais, steigiant energetikos įmones ir gaunant jos reikiamus leidimus, rengiant energetikos jungčių ir tiekimo sutartis, atliekant teisines ir mokestines galimybių studijas dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių.

Advokatų kontora PRIMUS konsultuoja valstybines institucijas, savivaldybes ir įmones viešųjų pirkimų klausimais, kurie apima viešųjų pirkimų dokumentų rengimą, derybas, klientų atstovavimą ginčuose ir kitus klausimus.
Primus komanda turi itin reikšmingos patirties viešųjų pirkimų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais.

Teikiamos teisinės paslaugos:

 Konkurencijos teisė:

 • Horizontalūs ir vertikalūs susitarimai
 • Susijungimų kontrolė
 • Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi
 • Karteliniai susitarimai, baudžiamosios bylos, atleidimo nuo baudų programos
 • Patikrinimai ir pasirengimas jiems
 • Valstybės pagalba
 • Su konkurencijos teise susiję ginčai
Energetika:

 • Energetikos ir infrastruktūros projektai
 • Gamtinių išteklių išgavimas ir naudojimas
 • Gamtinių išteklių suverenumas
 • Licencijavimas, leidimų išdavimas ir koncesijos
 • Energetikos chartijos sutartis
 • Elektros energija, dujos ir regioninio šildymo reguliavimas
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai
 • ES II ir III energetikos paketo įgyvendinimas
 • Energijos prekyba ir paskirstymas
Viešieji pirkimai:

 • Perkančiųjų organizacijų konsultavimas ir atstovavimas
 • Dalyvių konsultavimas ir atstovavimas
 • Pagalba organizuojant viešųjų pirkimų procedūras

 

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

Konkurencijos teisė

 • Konsultavome nacionalinę investicijų plėtros agentūrą „Investuok Lietuvoje“ dėl galimos valstybės pagalbos į IT sektorių investuojantiems užsienio investuotojams.
 • Atstovavome ūkininkų kooperatyvui „LPKS LATRAPS“, vienam iš bendrovės „Latvijas Piens“ SIA akcininkų, sudėtingame sandoryje dėl akcijų paketo didinimo, atstovavome klientui gaunant sprendimą iš Latvijos konkurencijos tarybos, ruošėme pranešimą dėl susijungimo ir ryšių su Latvijos konkurencijos taryba.
 • Sėkmingai atstovavome „Eesti Post”/„Omniva” (Estijos valstybinei pašto paslaugų ir logistikos įmonei) nagrinėjant civilinį ieškinį dėl tariamo piktnaudžiavimo kainomis (vadinamasis kainų skirtumo mažinimas) tiesioginėje pašto paslaugų rinkoje.
 • Sėkmingai atstovavome „Latvijas Pasts VAS“, didžiausiam Latvijos pašto paslaugų operatoriui, teisme ginčijant Viešųjų pirkimų priežiūros tarnybos sprendimą, kuris iš esmės leido kitiems pašto operatoriams prisijungti prie Latvijos pašto tinklo be sutarties su „Latvijas Pasts“ sudarymo ir naudotis Latvijos pašto paslaugomis pagal tarifus, taikomus universalios pašto paslaugos naudotojams.
 • Estijos seniausio alkoholio gamintojo „Liviko“, kaltinamo karteliniu susitarimu, gynimas teisme.
 • Konkurencijos teisės klausimais konsultavome AS „Liepājas Metalurgs” ir įmonės filialą “LSEZ AS Liepājas osta LM“.
 • Konsultavome kosmetikos didmeninės prekybos įmonę Lietuvoje dėl galimų rizikų ir galimų planų suteikti išskirtines platinimo sąlygas vienam didžiausių kvepalų, kosmetikos ir odos priežiūros priemonių platintojui Lietuvoje.
 • Vieno stambiausių Estijoje prekybos tinko „Selver“ gynimas teisme nuo baudžiamosios atsakomybės už kainų nustatymą.
 • Konsultuojame vieną didžiausių draudimo bendrovių Baltijos šalyse ERGO konkurencijos teisės klausimais, taip pat klausimais, susijusiais su horizontaliais susitarimais.
 • Teisinė pagalba „N.R. Energy“ bendraujant su konkurencijos institucija dėl šiluminės energijos gamybos ir pardavimo.
 • Konsultavome valymo paslaugas teikiančią bendrovę Lietuvoje klausimais, susijusiais su viešuosiuose pirkimuose pateikta neįprastai maža paslaugų kaina.
 • Konsultavome tyrimų laboratoriją Lietuvoje klausimais, susijusiais su nesąžininga konkurencija ir pagal LR konkurencijos įstatymus draudžiamais susitarimais.

Energetika

 • Konsultavome Lietuvos biokuro gamintoją dėl biokuro gamyklos statybų Lietuvoje, taip pat licencijavimo, dujų perdavimo ir tiekimo tinklų bei gaminamo kuro prekybos nacionalinei dujų bendrovei klausimais.
 • Tiekėme teisinę pagalbą viešajai bendrijai, sudarytai iš trijų vietinių energetikos statybų bendrovių „LEC“ SIA, „RECK“ SIA ir „Empower“ SIA, dėl 110 kV Kurzeme Žiedo elektros perdavimo linijos atkarpoje Ventspilis – Tume – Ryga, keičiant ją 330 kV galingumo linija, rekonstrukcijos sutarties.
 • Konsultavome „Juglas Jauda“ SIA, valdančią trečią pagal dydį Latvijos respublikoje kogeneracinę jėgainę (deginančią iškastinį kurą) (pirma ir antra pagal dydį jėgainės yra „TEC 1“ ir „TEC 2“, priklausančios valstybei), įvairiais kasdieniais klausimais, atstovavo klientui teisme dėl įsipareigojimų pažeidimų statant kogeneracinę jėgainę bei bylose, susijusiose su Viešųjų pirkimų komisijos priimtais sprendimais, sėkmingai atstovavo teisme ginče su draudimo bendrovę dėl žalos atlyginimo.
 • Teikėme teisines išvadas Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijai dėl klimato kaitos klausimų.
 • Atstovavome vienai didžiausių tarptautinei Suomijos kapitalo energetikos infrastruktūros statybos bendrovių ginče dėl Šiaulių regioninės transformatorinės pastotės rekonstrukcijos.
 • Konsultavome Estijos valstybinę energetikos bendrovę Estijoje elektros pardavimo sutarčių parengimo klausimais.
 • Konsultavome Vokietijos bendrovę, užsiimančia vėjo jėgainių statyba Europoje, dėl planuojamų trijų vėjo parkų statybos Latvijoje, kurių galingumas siekia 82,5 MW. Konsultacijos apėmė derybas su žemės sklypų savininkais, nuomos ir statybų sutarčių rengimą, apsauginių juostų su kaimyninėmis teritorijomis priežiūrą, bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis, aplinkosaugos teisinių reikalavimų vykdymą, poveikio aplinkai įvertinimą, licencijas ir statybų leidimų gavimą ir kt.
 • Konsultavome ir atstovavome vienai didžiausių energetikos sektoriaus įmonių ginče su LR Finansų ministerija bei Lietuvos verslo paramos agentūra dėl sprendimo atmesti kliento paraišką gauti ES finansavimą.
 • Konsultavome „Energia Verde“ SIA, viena iš nedaugelio bendrovių, turinčių griežtai ribotą teisę parduoti elektros energiją viešųjų pirkimų būdu ir ketinanti statyti vieną didžiausių Latvijoje kogeneracinių jėgainių, naudosiančių biomasės kurą. Atlikome projekto teisinį patikrinimą „Nordea“ bankui bei teikėme bankui savo išvadas. Taip pat konsultavome projekto finansavimo procese ir kogeneracinės jėgainės statybų metu.
 • Atlikome teisinį vertinimą elektros energijos vartojimo efektyvumo projekte dėl galimų specialiųjų jungčių tiesimo (turinčio sujungti elektros pastotę su aukštos įtampos elektros tiekimo tinklais). Konsultacijos apėmė skirtingų finansavimo modelių elektros pastotės statyboms, nuosavybės perdavimo modelių ir investicijų į statybas susigrąžinimo modelių parinkimą.

Viešieji pirkimai

 • Konsultavome „Škoda Vagónka“ AS viešųjų pirkimų procesuose tiekiant „Pasažieru vilciens“ AS 32 naujus traukinius pagal Latvijos viešųjų pirkimų taisykles bei ruošiant viešųjų pirkimų dokumentus.
 • Atstovavome informacinių technologijų komunikacijos bendrovei „Green IT“ OÜ įvairiose viešųjų pirkimų procedūrose Viešųjų pirkimų apeliacijos komitete ir teisme.
 • Sėkmingai atstovavome „LatvijasPasts“ VAS, didžiausiam Latvijos pašto paslaugų operatoriui, teisme ginčijant Viešųjų pirkimų priežiūros tarnybos sprendimą, kuris iš esmės leido kitiems pašto operatoriams prisijungti prie Latvijos pašto tinklo be sutarties su „LatvijasPasts“ sudarymo ir naudotis tarifais, taikomais universalios pašto paslaugos naudotojams (pašto korespondencijos siuntėjams ir gavėjams).
 • Atstovavome Jūrmalos miesto tarybai (perkančiajam subjektui) viešųjų pirkimų procesuose su Viešųjų pirkimų biuru dėl Dubulti švietimo ir kultūros centro statybų.
 • Konsultavome Rygos savivaldybę viešųjų pirkimų klausimais viešųjų pirkimų konkurse „Kabelinių televizijos paslaugų teikimas Rygos savivaldybei“.
 • Atstovavome „Transiidikeskuse“ AS ginče sprendžiant teisinius viešųjų pirkimų ir paslaugų koncesijos klausimus. Aukščiausiojo tesimo nutartis šioje byloje yra labai svarbus sprendimas viešųjų pirkimų teisės praktikoje.
 • Viešųjų pirkimų klausimais konsultavome vieną didžiausių statybų bendrovių Latvijoje „RE&RE”.
 • Konsultavome automobilių detalių ir aksesuarų prekybos bendrovę „Balti Bussi Group“ viešųjų pirkimų konkurse dėl 34 naujų autobusų pirkimo, kurį organizavo Rezeknės savivaldybė. Pirkimų suma siekia apie 4 mln. EUR.
 • Atstovavome Aplinkos inspekcijai Aukščiausiame teisme nagrinėjant svarbų ginčą, susijusį su viešųjų pirkimų konkurso dokumentų pakeitimais ir sutarties pagrindu kylančios pretenzijos dėl mokėjimo.
 • Atstovavome valstybinei atliekų tvarkymo bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ginčuose dėl viešųjų pirkimų konkursų.
 • Konsultavome „Altum“, Latvijos finansavimo plėtros įstaigą, viešųjų pirkimų klausimais.
 • Atstovavome SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” (kelių statybos įmonė) Viešųjų pirkimų biure, konsultavome dėl viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų ir viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimo klausimais.
 • Konsultavome bendrovę „MAN Turbo and Diesel“ aiškinant Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
 • Konsultavome vandens valymo ir energetikos bendrovę sudėtingais teisiniais klausimais dėl purvo perdirbimo įrenginių statybų ir priežiūros Lietuvoje, taip pat atstovavome kliento interesams susijusiuose ginčuose.
 • Konsultavome Italijos žaliosios energijos ir atliekų perdirbimo statybų bendrovę statybų teisės klausimais, susijusiais su FIDIC Silver Book statybų projektu, dėl didelio pavojingų atliekų deginimo ir elektros energijos gamybos statinio Lietuvoje.

Kontaktai

Estija

Liivalaia 45, 10145 Talinas
Kaluri 2, 51004 Tartu

Latvija

Sporta g. 11, LV-1013, Ryga

Lietuva

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308, Vilnius

Naujienlaiškio prenumerata