// COVID-19 //

Juridiski pasākumi koronavīrusa uzliesmojuma ekonomisko problēmu risināšanai / Ikdienas informācija par darbībām un risinājumiem /

Iepriekš nepieredzētu ārkārtēju apstākļu vadīti, PRIMUS DERLING komanda Latvijā Jums sniedz ieskatu un jaunākos lēmumus par darbībām šajā ārkārtas situācijā.

Lai mazinātu COVID-19 riskus un sekas biznesam, PRIMUS DERLING juristu komanda Jums palīdzēs pieņemt efektīvus un savlaicīgus lēmumus: Sekojiet mums arī Facebook un Linkedin, lai saņemtu aktuālākos paziņojumus.

N.B. Mēs esam jūsu rīcībā, ja jums rodas vēl kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība. Mēs strādājam tiešsaistē. Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums: WhatsApp | Microsoft Teams | email riga@primus.legal.


N.B. Pat ārkārtas situācijas apstākļos katras situācijas novērtējums ir individuāls.

2020.04.06. ATJAUNOTS MEMORANDSMemo-Arkartas situacija-Latvija-LV-EN-vol.4

Jaunie Grozījumi Covid-19 likumā* nosaka:

 • divus būtiskus pagaidu  regulējumus attiecībā uz saistību tiesībām :
  – no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti nevar pārsniegt likumiskos procentus – 6% gadā;
  – no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 1. jūlijam tiek apturēts noilguma termiņa tecējums, un šis laikposms ir atskaitāms no noilguma termiņa aprēķina.
 • ka ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām TAP termiņš var tikt noteikts līdz pat 4 gadiem;
 • tiesības tiesai fiziskās personas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūras ietvaros pārcelt maksājumu termiņus;
 • kreditoru sapulci maksātnespējas procesa ietvaros var noturēt arī attālināti;
 • TAP un maksātnespējas procesa pieteikumus var iesniegt elektroniski.

2020.04.02. ATJAUNOTS MEMORANDS Memo-Arkartas situacija-Latvija-LV-EN-vol.3

2020.03.25 ATJAUNOTS MEMORANDSMemo-Arkartas situacija-Latvija-LV-EN-vol.2

Jaunumi:

Šodien Ministru kabinetā tika apstiprināts saraksts, kas nosaka nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Šajā sarakstā iekļauto nozaru uzņēmumiem būs tiesības saņemt sekojošus atbalsta pasākumus:

 • Nodokļu nomaksas termiņa pagarinājums;
 • Atbrīvojums no publiskās personas mantas nomas maksas samaksas;
 • Valsts kompensācija par darbiniekam izmaksājamo ikmēneša darba atlīdzību 75% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 700 mēnesī apmērā, sakarā ar dīkstāvi.

Valdība sola, ka apstiprinātais saraksts tiks papildināts jau tuvākajā laikā.

Krīzes skarto nozaru sarakstu varat atrast šeit.

2020.03.24 JAUNAIS KOMERCLIKUMA REGULĒJUMS Komerclikuma grozījumi-Latvija_LV-EN

2020.03.23 MEMORANDS Memo-Arkartas situacija-Latvija-LV-EN-vol.1

2020.03.20 BALTIJAS VALSTU ATJAUNOTĀ INFORMĀCIJA Atbalsts Arkartas situacijas apstaklos / Baltijas valstu salidzinajums


PAMATINFORMĀCIJA: Ministru Kabinets ārkārtas sēdē 2020.gada 12.martā izsludināja visā Latvijas Republikas teritorijā ārkārtējo situāciju.

PERIODS: Ārkārtējā situācija stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža (2020.gada 12.marta) un ir spēkā līdz 2020.gada 14.aprīlim

N.B.:

 • jaunākās ziņas tiešsaistē Government of the Republic of Latvia;
 • ieteicams iegūt papildus informāciju pašvaldību mājas lapās par to, kā pašvaldības nodrošina ar ārkārtas stāvokļa pasludināšanu saistīto pasākumu izpildi.