Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Atbilstība

Atbildīgie partneri:

Mūsu komanda sniedz atbilstības nodrošināšanai nepieciešamos pakalpojumus visdažādāko nozaru klientiem dažādās tiesību jomās.

Pieredze atbilstības nodrošināšanas jautājumos sniedz mums iespēju konsultēt par atbilstības nodrošināšanas normatīvo aktu prasībām un riska pārvaldību arī saistībā ar mūsu pakalpojumiem darījumu noslēgšanā (uzņēmumu apvienošanās darījumos, finanšu līgumos, padziļinātas izpētes veikšanā). Mēs sniedzam palīdzību atbilstības nodrošināšanai tostarp šādās darbības jomās:

 • Finanšu tirgus dalībnieku atbilstības nodrošināšana (finanšu institūcijas, apdrošinātāji, publiskā apgrozībā esošo finanšu instrumentu emitenti u.c.)
 • Korporatīvas pārvaldības vadlīniju (uzvedības kodeksu un citu politiku) izstrāde, ieviešana un apmācība
 • Konsultēšana konkrētos ar uzņēmumu darbību saistītos jautājumos, tostarp, pretkukuļošanas, pretkorupcijas un trauksmes cēlāju sistēmas izstrādē un pārvaldībā, konkurences tiesībās
 • Personas datu apstrāde
 • Atbalsts dažādu iekšēju izmeklēšanu veikšanā
 • Darbības ar akcīzes precēm (alkoholiskie dzērieni, tabaka, naftas produkti, dabasgāze u.c.
 • Akcīzes preču un muitas noliktavu atvēršana un darbība
 • Ārstniecības līdzekļu reklāma, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
 • Atbilstības nodrošināšana patērētāju tiesību prasībām (distances līgumi, finanšu pakalpojumi, elektroniskā komercija, negodīga komercprakse, preču un pakalpojumu loterijas, mārketings un reklāma u.c.)
 • Loteriju noteikumu izstrāde un licencēšana
 • Atbilstības nodrošināšana Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma prasībām
 • Imigrācija, darba atļaujas un vīzas
 • AML/KYC atbilstības nodrošināšana finanšu institūcijām un citiem klientiem
 • Konsultācijas mūsu klientu piegādātāju un citu trešo personu padziļinātas izpētes veikšanai

Pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi ietver atbilstības pārbaudes, auditu veikšanu, iekšējo procedūru plānošanu un izstrādi, sadarbību ar valsts iestādēm reģistrācijas darbību veikšanai, atļauju un licenču saņemšanai, klientu atbalstu iestāžu veikto izmeklēšanas darbību laikā, klienta pārstāvību administratīvajā procesā iestādē un tiesā.

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Juridiskā palīdzība Francijas elektronisko komunikāciju operatoram par dažādiem Latvijas datu aizsardzības noteikumu aspektiem. Klienta mērķis ir izvietot bezvadu LPWA (lielas aptveres un zema energopatēriņa) tīklus (lietisko internetu).
 • Konsultācijas starptautiskam Francijā izveidotam loģistikas uzņēmumam par paredzēto ziņošanas sistēmas par pārkāpumiem ieviešanu. PRIMUS DERLING sniegtie pakalpojumi ietvēra konsultācijas par datu aizsardzības noteikumiem un uzņēmumu grupas mērogā ieviešamās ziņošanas sistēmas par pārkāpumiem pielāgošanu Latvijas tiesiskajai videi.
 • Juridiskā palīdzība tērauda konstrukciju ražotājam dokumentu paketes izstrādē datu apstrādes reģistrēšanai (videonovērošana uzņēmuma telpās un ārpus tām) Valsts Datu inspekcijā.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumiem Riga Airport Commercial Development AS un SIA Havas Latvia, kā ari Unifree grupas uzņēmumam Unifree Latvia SIA attiecībā uz vīzu un termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņemšanu darbiniekiem un uzņēmumu valdes un padomes locekļiem.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumiem Riga Airport Commercial Development AS un SIA TAV LATVIA OPERATION SERVICES attiecībā uz obligāto licenču saņemšanu beznodokļu veikalu un biznesa pasažieru kluba darbībai Rīgas starptautiskajā lidostā.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumiem TAV Latvia SIA un Riga Airport Commercial Development AS ikdienas jautājumu risināšanā saistībā ar atbilstības un datu apstrādes jautājumiem.
 • Visaptveroša juridisko pakalpojumu sniegšana saistībā ar LHV Pank filiāles atvēršanu un darbību Latvijas Republikā, nodrošinot to atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. PRIMUS DERLING izstrādāja filiāles darbībai nepieciešamos iekšējās un ārējas darbības noteikumus (par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, ārpakalpojumiem, interneta banku, noguldījumiem, maksājumu veikšanas pakalpojumiem, investīciju pakalpojumiem, vispārējiem noteikumiem, debeta/kredīta kartēm, klientu datu apstrādi, kredīta limitu noteikšanu).
 • Juridiskā palīdzība AS Expobank finanšu pakalpojumu sniegšanas un atbilstības jautājumos.
 • Juridiskā palīdzība iekšējo noteikumu izstrādē par atbilstību konkurences tiesībām Latvijas tehniskā aprīkojuma izplatīšanas un inženiertehnisko risinājumu uzņēmumam.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk