Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Datu aizsardzība

Atbildīgie partneri:

Mūsu komanda, kas darbojas ar datu aizsardzības likuma jautājumiem ir viena no pieredzes bagātākajām Igaunijā. Mēs konsultējam un pārstāvam Igaunijas un starptautiskos klientus visa veida jautājumos par datu apstrādi un aizsardzību. Mums ir praktiska pieeja un vēlamies palīdzēt saviem klientiem vienmērīgi integrēt datu aizsardzību to ikdienas darbībā, neatkarīgi no klienta pārstāvētā uzņēmējdarbības veida. Tādēļ mēs palīdzam izveidot atbilstošas datu apstrādes procedūras un sagatavot nepieciešamos iekšējos dokumentus, kā arī līgumus ar sadarbības partneriem.

Mēs palīdzam nodrošināt komunikāciju ar datu subjektiem un uzraugošajām iestādēm. Sniedzam konsultācijas klientiem par darījumiem, kas saistīti ar dažādu datu apstrādi, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Pārstāvam klientus strīdos, kas saistīti ar datu apstrādi. Mēs palīdzam klientiem reaģēt atbilstoši izmaiņām Eiropas datu aizsardzības likumos, kā arī saskaņot to darbības ar piemērojamajām prasībām.

Juridiskie pakalpojumi:

  • Personas datu apstrāde
  • Iekšējo noteikumu un līgumu sagatavošana
  • Personas datu pārsūtīšana uz ārvalstīm
  • Citi ar starptautisko datu apstrādi saistīti projekti
  • Datu aizsardzības audits
  • Publiski pieejamas informācijas izmantošana
  • Komercnoslēpumi un konfidenciāla informācija
  • Sarunu procedūras par darījumiem, kas ietver datus
  • Datu apstrādes strīdi