Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Strīdu risināšana

Cienījama prakses grupa ar teicamiem sasniegumiem strīdu risināšanā būvniecības, maksātnespējas un nodokļu lietās. Aktīvi darbojas starptautiskajās šķīrējtiesās.
(Strīdu risināšana, Chambers Europe 2016)

Mēs dodam priekšroku strīdu risināšanai, vienojoties ārpus tiesas, ja tas ir iespējams. Ja šādu vienošanos nevar panākt, mūsu birojs ir pazīstams ar savu agresīvo un reālistisko pieeju strīdu risināšanai un lepojas ar izciliem sasniegumiem sarežģītās lietās gan tiesās, gan šķīrējtiesās. Mūsu biroja strīdu risināšanas pieredze aptver jautājumus no vietējām darba tiesībām, publiskā iepirkuma, būvniecības un komercstrīdiem līdz pat komplicētai pārrobežu tiesvedībai un starptautiskiem šķīrējtiesas procesiem.

Mēs pārstāvam gan publiskā, gan privātā sektora klientus nacionālajos un starptautiskajos šķīrējtiesas procesos. Mums ir neskaitāmi kontakti ar tiesvedību un šķīrējtiesas procesu ekspertiem no visas pasaules.

Attiecībā uz starptautiskām lietām, mums ir pieredze darbojoties vairākās jurisdikcijās, kā arī vērtīgi kontakti ar labākajām ārvalstu juridiskajiem birojiem.

Juridiskie pakalpojumi iekļauj:

 • Tiesvedība
 • Administratīvie un nodokļu strīdi
 • Ekonomiskie un finansiālie noziegumi (“balto apkaklīšu” noziegumi)
 • Strīdi par goda un cieņas aizskārumu
 • Strīdi sporta tiesībās
 • Vietējā šķīrējtiesa
 • Starptautiskā šķīrējtiesa
 • Investīciju strīdi šķīrējtiesā
 • Mediācija un alternatīva strīdu izšķiršana (ASI)

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Juridiskie pakalpojumi Igaunijas investīciju uzņēmumam  Polaris Invest, tam iegādājoties ievērojamas reģionālas telekomunikāciju sabiedrības Starman AS, kas darbojas Igaunijā un Lietuvā, akciju kontrolpaketi. Darījuma vērtība ir 208 miljoni EUR.
 • Lielākā Latvijas pasta pakalpojumu operatora Latvijas Pasts pārstāvība tiesā, apstrīdot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, kas sankcionēja citu pasta pakalpojumu sniedzēju piekļuvi Latvijas Pasta tīklam par tarfiem, kas paredzēti parastajiem pasta pakalpojumu lietotājiem, bez līguma noslēgšanas ar Latvijas Pastu.
 • Klientu pārstāvība Stokholmas Tirdzniecības palātas šķīrējtiesā strīdos, kas saistīti ar komerctiesību jautājumiem un prasības nodrošinājumu.
 • Pasaules mērogā nozīmīga cementa piegādātāja pārstāvja pārstāvība un juridiskās konsultācijas tiesvedībā starp klientu un pārējiem akcionāriem, kam pieder viens no lielākajiem Austrumeiropas cementa ražotājiem, kas atrodas Lietuvā.
 • LSEZ AS Liepājas osta LM pārstāvība nodokļu strīdā ar Valsts Ieņēmumu dienestu par preču ieviešanai piemēroto importa PVN. Prasības aptuvenā summa ir 28 miljoni EUR.
 • Klientu pārstāvība Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības palātā saistībā ar dažādiem strīdiem, tajā skaitā FIDIC līgumiem.
 • Juridiskā palīdzība aizstāvības nodrošināšanā Remontowa kuģbūvētavai  balto apkaklīšu nozieguma lietā.
 • AS Starman dibinātāja un īpašnieka Indrek Kuivallik aizstāvība saistībā ar izvirzītajām apsūdzībām par īekšējas informācijas  ļaunprātīgu izmantošanu.
 • BAB flyLAL Lithuanian Airlines pārstāvība un juridiskās konsultācijas klientam civillietā pret valsts uzņēmumu Airports of Lithuania par klienta un lidostu noslēgto līgumu noteikumu atzīšanu par spēkā neesošiem un nepamatoti augstu lidostas nodevu piedziņu.
 •  Igaunijas elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu operatora pārstāvība vairākos strīdos, kas saistīti arī ar būvniecību, savienojumiem un pārrobežu tridzniecību ar elektrību.
 • Vadošā Latvijas ceļu būves uzņēmuma SIA Binders pārstāvība šķīrējtiesas procesā pret Igaunijas Ceļu administrāciju un procesā par tiesas nolēmuma atzīšanu Latvijas Republikā.
 • Pārstāv vienu no Lielā četrinieka revīzijas uzņēmumiem lietās, kas saistītas ar AB bank SNORAS sabrukumu. Pārstāvība galvenokārt saistīta ar civilprocesiem, kur investori pieprasa kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies, investoriem pieņemot lēmumus par investīcijām, paļaujoties uz revidentu ziņojumu.
 • Viena no vecākajiem un pazīstamākajiem alkohola ražotājiem Igaunijā AS Liviko un saistītu pušu aizstāvība apsūdzībās par konkurences tiesību pārkāpumiem.
 • Izglītības un pētniecības ministrijas ierēdņa aizstāvība kukuļņemšanas apsūdzībās.
 • AS Selver un saistīto pušu aizstāvība apsūdzībās par konkurences tiesību pārkāpumiem.
 • Lielākās uzņēmumu grupas, kas darbojas atjaunojamās enerģijas jomā Igaunijā, pārstāvība dažādos strīdos, ieskaitot arī vides atļaujas jaunu koģenerācijas staciju būvniecībai.
 • Schenker SIA, viena no vadošajiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, pārstāvība strīdā ar Valsts Ieņēmumu dienestu par ievedmuitas maksājumu uzrēķinu.
 • Juridiskas konsultācijas ERGO Insurance SE un tā pārstāvība tiesā par apdrošināšanas garantijas prasību saistībā ar apdrošināšanu, kas izsniegta būvniecības jomā un ir saistīta ar lielas biroju ēku Kauņā (Lietuva).
 • Murru cietuma Direktora vietnieka aizstāvība tiesas procesā par valsts uzraudzības neīstenošanu un taisnīguma pārkāpumiem.
 • Policijas un Robežsardzes pārvaldes Dienvidu prefektūras Narkotiku biroja vadītāja aizstāvība tiesas procesā par valsts noslēpuma izpaušanu un dokumentu viltošanu.
 • Juridiskie pakalpojumi uzņēmumam Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras un tā pārstāvība vairākos tiesas procesos, kas attiecas uz līdzekļu saņemšanu, izdošanu un atjaunošanu no  ES Kohēzijas fonda piešķirtajiem līdzekļiem un saistīti ar Eiropas Komisijas memoranda īstenošanu attiecībā uz atkritumu pārvaldības sistēmas izveidi  Marijampoles reģionā.
 • Lietuvas futbola izlases spēlētāja interešu pārstāvība FIFA Strīdu risināšanas kamerā pret Rumānijas augstākās līgas futbola klubu, kurā tas spēlējis iepriekš.
 • Juridiskā palīdzība vienai no Lielākajām Lietuvas komercbankām, tai pārņemot aktīvus no maksātnespējīgās komercbankas, ieskaitot juridiskās konsultācijas par pārņemto aktīvu uzturēšanu, nodošanu u.c. ar to saistītām darbībām.
 • Aizstāvības nodrošināšana AS Lemeks Sadamad lietā, kas saistīta ar nodokļu nemaksāšanu.
 • AS Barrel MKT un saistīto pušu aizstāvība publiskā iepirkuma prasību pārkāpumos.
 • Zviedru un itāļu sabiedrību aizstāvība apsūdzībās par nodokļu nemaksāšanu un naudas atmazgāšanu.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk