Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Darba tiesības un imigrācija

Atbildīgie partneri:

„Arvien pieaugoša reputācija darba tiesību jomā, pārstāvot klientus visdažādākajās lietās, ieskaitot strīdus ar darbiniekiem un kolektīvo atlaišanu, kā arī sniedz konsultācijas par līgumattiecībām un normatīvo regulējumu. Pieredze, konsultējot par sarunām ar arodbiedrību.“
(Darba tiesības, Chambers Europe. 2016)

Darba tiesības ir būtisks aspekts jebkuras organizācijas darbībā. Tā kā darba tiesību jautājumi ir vieni no sarežģītākajiem un delikātākajiem, tie var būtiski ietekmēt komercdarbību un darbinieku ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Tai pašā laikā šīs jomas tiesiskais regulējums ir sarežģīts un bieži tiek grozīts, bet judikatūra nav konsekventa.

Biroja prakse darba tiesību jautājumos vērtējama kā ievērojama. Mūsu juristi un advokāti sniedz juridiskas konsultācijas gan darba devējiem, gan darbiniekiem visdažādākajos jautājumos, sākot ar pieņemšanu darbā un stimulēšanas sistēmu un beidzot ar darba attiecību izbeigšanu un darba strīdiem.  Mūsu advokāti konsultē visos darba tiesību jautājumos, kas saistīti ar  uzņēmumu apvienošanu un iegādi, atlīdzību un pabalstiem vadošajām amatpersonām, kā arī sagatavo konfidencialitātes un nekonkurēšanas līgumus.

Reaģējot uz izmaiņām darba tirgū, piemēram, paaugstinātu darbaspēka kustību, mēs konsultējam klientus termiņuzturēšanās un darba atļauju saņemšanas kārtību, veicamajām darbībām, to secību un prasībām.

Juridiskie pakalpojumi ietver:

 • Atlīdzība un pabalsti vadošajām amatpersonām
 • Darba tiesisko attiecību juridiskā revīzija
 • Ar uzņēmumu iegādi un reorganizāciju saistītie darba tiesību jautājumi
 • Iekšējie dokumenti nodarbinātības jomā
 • Darba līgumi
 • Kolektīvie līgumi
 • Inovatīvas stimulēšanas shēmas
 • Ārpakalpojumi
 • Arodbiedrības
 • Vīzas, darba un uzturēšanās atļaujas ES un EEK pilsoņiem
 • Pagaidu nodarbinātība
 • Personas datu aizsardzība
 • Darba strīdi

 

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Veiksmīgi pārstāvēja vadošo pasažieru pārvadātāju Baltijas jūrā  Tallink Latvija AS kā darba devēju darba strīdā kasācijas instancē par darba devēja uzteikumiem.
 • Mūsu advokātiem ir ilgtermiņa pieredze padomu sniegšanā vairākām starptautiskām grupām par darba likuma jautājumiem, ietverot arī Avon, Skype, Katoen Natje, Michelin un Lemminkäinen. Papildu tam, mūsu klientu vidū ir arī vairāki Igaunijā vadošu uzņēmumi, piemēram, Liviko un Nortal.
 • Kā juridisko ārpakalpojumu sniedzējs konsultēja Turkish Airlines Lietuvā saistībā ar dažādiem darba attiecību un migrācijas tiesību jautājumiem,  ieskaitot darba līgumu paraugu izstrādi, palīdzību darba un uzturēšanās atļauju saņemšanā, sarežģītu pārrobežu darba attiecību  juridisko un nodokļu jautājumu risināšanu.
 • Galvenā valsts pasta pakalpojumu sniedzēja Latvijas Pasts VAS veiksmīga pārstāvība tiesā darbiniekā atlaišanas lietā.
 • Lielākā un ekskluzīvā visa veida HONDA produktu izplatītāja Baltijā Nippon Auto (Catwees grupa) pārstāvība ikdienas darba tiesību jautājumos.
 • Konsultācijas lielākajam autobusu pārvadājumu operatoram Baltijā Lux Express par uzņēmuma darbības iekšējo restrukturizāciju, izmantojot ārvalstu darbinieku nomu, kā arī darbinieku atlaišanu konkrētos apstākļos viņu vainas dēļ.
 • Konsultācijas lielākajam koksnes granulu ražotājam Eiropā Graanul Invest Group dažādos darba tiesību jautājumos.
 • Juridiskas konsultācijas vadošajam maizes ražotājam Latvijā Latvijas Maiznieks AS darba tiesību jautājumos.
 • Juridiskas konsultācijas vienam no vadošajiem LHV Group meitas uzņēmumiem LHV Pank AS par darbinieku nodarbināšanu kredītiestādē Latvijā, klienta pārstāvība darbinieku kolektīvās atlaišanas procesā.
 • Konsultācijas PepsiCo Group uzņēmumam Latvian Snacks SIA darba tiesību jautājumos.
 • Konsultācijas SBA grupai, kas apvieno 27 Lietuvā un ārvalstīs strādājošus uzņēmumus, par  Vācijas uzņēmuma pāreju no koncerna viena uzņēmuma uz citu, ieskaitot jautājumos par darbinieku pāreju no Vācijas biroja, kā arī atlaišanu saistībā ar meitas uzņēmuma Vācijā slēgšanu.
 • Konsultācijas lielam kravu pārvadāšanas un piegādes ķēdes pārvaldības pakalpojumu uzņēmumam Igaunijā, Latvijā un Lietuvā par iespējamiem atlaišanas veidiem, ja darbinieki ir iesaistījušies negodīgā konkurencē, kā arī procesa vadība.
 • Konsultācijas vienam no pasaules vadošajiem riepu ražotājiem par plašu darba tiesību jautājumu loku, ieskaitot starpvalstu darba attiecības, to regulējumu un juridiski pareizu darbinieku nosūtīšanu strādāt no Lietuvas uz Poliju.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk