Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Intelektuālais īpašums un IT tiesības

Atbildīgie partneri:

“Klienti atzīmē ‘ļoti augsta līmeņa pakalpojumus’ un ‘reālas praktiskās zināšanas’.”
(Intelektuālais īpašums, The Legal 500, 2011)

Veiksmīgai uzņēmuma darbībai, strādājot gan vietējā tirgū, gan ārvalstīs, ļoti būtisks aspekts ir intelektuālais īpašums. Gadu gaitā mēs esam izveidojuši ievērojamu praksi šajā jomā un varam piedāvāt klientiem juridisko atbalstu virknē jautājumu, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma, mediju un IT tiesībām.

Mēs esam snieguši juridisku atbalstu klientiem gan intensīvu sarunu laikā par preču zīmju un citu intelektuālo tiesību licencēšanas līgumiem, pārstāvējuši mūsu klientus strīdos par neatļautu citas personas intelektuālā īpašuma tiesību lietošanu un snieguši palīdzību dažādu intelektuālā īpašuma tiesību pārejas un iegādes darījumos. Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver arī intelektuālā īpašuma tiesību reģistrāciju, aizsardzību, realizāciju un piemērošanu un visus ar intelektuālā īpašuma darījumiem saistītos pakalpojumus.

Mūsu komanda, kas darbojas ar datu aizsardzības likuma jautājumiem, konsultē un pārstāv klientus visa veida jautājumos par datu apstrādi un aizsardzību. Mums ir praktiska pieeja un vēlamies palīdzēt saviem klientiem vienmērīgi integrēt datu aizsardzību to ikdienas darbībā, neatkarīgi no klienta pārstāvētā uzņēmējdarbības veida. Tādēļ mēs palīdzam izveidot atbilstošas datu apstrādes procedūras un sagatavot nepieciešamos iekšējos dokumentus, kā arī līgumus ar sadarbības partneriem. Mēs palīdzam nodrošināt komunikāciju ar datu subjektiem un uzraugošajām iestādēm. Sniedzam konsultācijas klientiem par darījumiem, kas saistīti ar dažādu datu apstrādi, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Pārstāvam klientus strīdos, kas saistīti ar datu apstrādi. Mēs palīdzam klientiem reaģēt atbilstoši izmaiņām Eiropas datu aizsardzības likumos, kā arī saskaņot to darbības ar piemērojamajām prasībām.

Mūsu intelektuālā īpašuma tiesību prakses grupa palīdz klientiem iegūt maksimālu labumu no tiem piederošā intelektuālā īpašuma, pēc iespējas samazinot izmaksas un iespējamos riskus.

Juridiskie pakalpojumi ietver:

 • Autortiesības un saistītās tiesības
 • Dizainparaugus un datu bāzes
 • Zinātības aizstāvību
 • Datu aizsardzību un privātumu
 • Patentus
 • Preču zīmes
 • Domēnu vārdus
 • Viltojumu novēršanu
 • Intelektuālā īpašuma darījumus (nodošana, licencēšana, neizpaušana un konfidencialitāte)

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Vadošā bezalkoholisko dzērienu ražotāja PepsiCo. Inc. pārstāvība strīdā par domēna vārdu, veiksmīgi atgūstot valsts koda pirmā līmeņa domēna vārdu pepsi.lv.
 • Uzņēmuma Dokdata, kas sniedz arhivēšanas, dokumentu iznīcināšanas, uzglabāšanas un skenēšanas pakalpojumus Lietuvā, konsultēšana par 2 jumta franšīzes līgumu ar lielu Vācijas kapitāla grupu Reisswolf saskaņošanu.
 • Konsultējām Hewlett Packard par dažādiem strīdiem, kas saistīti ar preču zīmju tiesībām.
 • Ikdienas juridiskā palīdzība AmberStone Group AS (vienas no lielākajām privātajām bankām Baltijas valstīs ,ABLV Bank, meitas sabiedrība, kura darbojas kā holdinga sabiedrība, kas pārvalda savus ieguldījumus), tai skaitā ar intelektuālo īpašumu saisītos jautājumos.
 • Konsultējām Skype jautājumos par intelektuālo īpašumu un datu aizsardzību.
 • Konsultācijas lielākajam loteriju organizētājam Lietuvā par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un realizāciju vairāk nekā piecās lietās par uzņēmuma preču zīmju lietošanu bez iepriekšējas klienta piekrišanas.
 • Uzkodu ražotāja CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY SA pārstāvība ārpustiesas izlīgumā par preču zīmes strīdu saistībā ar vietējā maizes čipsu ražotāja lietoto apzīmējumu`Bake Rolls`.
 • Gatavojām apjomīgu analīzi par autortiesību, starptautisko privāttiesību un mantojuma likumu Kultūras ministrijai.
 • Konsultējām Avon dažādos jautājumos , kas saistīti ar intelektuālo īpašumu, datu aizsardzību un citiem jautājumiem, kas izriet no tiešsaistes pārdošanas vides.
 • Konsultācijas SAF Tehnika, kas ražo bezvadu mikroviļņu radio aparatūru datu un balss pārraidei un kura akcijas tiek tirgotas NASDAQ OMX Rīgas biržā, par preču zīmju un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem.
 • Sniedzām konsultācijas GlaxoSmithKline jautājumos par intelektuālo īpašumu un datu aizsardzību.
 • Konsultācijas ievērojamai Baltijas IT un datortehnikas grupai Blue Bridge saistībā ar pirmās dinmiskās preču zīmes reģistrāciju Lietuvas Valsts patentu birojā.
 • Juridiskās palīdzības sniegšana Greenworld Fuels (Lielbritānijas komercsabiedrība, kas ražo degvielas klases etanolu no komunālajiem atkritumiem), noslēdzot licencēšanas līgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām un jaunās ražošanas tehnoloģijas izmantošanu.
 • Konsultējām Nikon Nordic AB par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu un datu aizsardzību.
 • Juridiskās konsultācijas privātam investoram par plānoto reģionālās TV stacijas iegādi, ieskaitot arī pirkuma objekta padziļinātu juridisko izpēti.
 • Konsultācijas augu izcelsmes pārtikas bagātinātāju izstrādātājam un ražotājam par pārtikas produktu un uztura bagātinātāju iegūšanu no Cannabis Sativa šķirnes kaņepēm izplatīšanai citās valstīs.
 • Konsultācijas modernam mājsaimniecības tehnikas izplatītājam Baltijā Arte Domestica un visas juridiskās dokumentācijas sagatavošana klienta jaunajai vietnei un internetveikalam, ieteikumi jauno starptautisko preču zīmju ieviešanai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tirgū.
 • Konsultācijas vadošajai apdrošināšanas grupai Baltijā ERGO datu aizsardzības jautājumos saistībā ar uzņēmuma darbā pieņemšanas dokumentācijas pārskatīšanu.
 • Konsultācijas vadošam vietējam telekomunikāciju uzņēmumam dažādos sarežģītos jautājumos saistībā ar uzņēmuma intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot arī sarunas par jauna B2C (klientam paredzēta) IT produkta izstrādi, ieviešanu tirgū un zīmolvedību.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk