Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Polish Desk / konsultācijas Polijas komersantiem

Atbildīgie partneri:

DERLING PRIMUS piedāvā kosnultācijas Polijas uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību, īstenot projektus Lietuvā, kā arī slēgt un pilnveidot līgumus ar Baltijas partneriem.

Mūsu pieredzējušie juristi izcili pārzina Polijas tiesību un reglamentējošo sistēmu, izprot kultūras atšķirības un spēj sniegt mūsu klientiem pilna spektra juridiskos pakalpojumus.

Pēdējos gados DERLING PRIMUS juristi ir bijuši iesaistīti dažādos pārrobežu projektos un darījumos ar Polijas komersantiem, kas darbojas apdrošināšanas, veselības aprūpes, automobiļu, tehnoloģiju un dažādās tehnikas industrijās, sniedzot tiem juridisku palīdzību korporatīvo, komerctiesību, darba, banku un finanšu, intelektuālā īpašuma, nekustamā īpašuma un būvniecības tiesību jautājumu risināšanā.

Zvērinātu advokātu birojs DERLING PRIMUS ir viens no Polijas-Lietuvas Tirdzniecības kameras (PLTK) dibinātājiem Lietuvā un aktīvi iesaistās tās darbībās, popularizējot pārrobežu sadarbību, attīstot biznesa kontaktu platformu un palīdzot komersantiem no Polijas uzsākt biznesu Lietuvā.

Pakalpojumi:

  • Uzņēmumu nodibināšana un korporatīvā pārvaldība
  • Korporatīvā restrukturizācija, pārrobežu korporatīvās un darījumu konsultācijas
  • M&A: uzņēmuma pārņemšana, apvienošanās, atdalīšanās, reorganizācija
  • Starptautiskās personāla politikas saskaņošana ar nacionālo tiesību aktu prasībām
  • Intelektuālā īpašuma tiesības: preču zīmes, domēni, dizainparaugi, zinātības aizsardzība
  • Uzņēmuma ienākumu nodokļi, nodokļu strukturēšana, PVN, muitas nodevas
  • Konkurences tiesības
  • Informāciju tehnoloģijas, e-bizness, mediju un telekomunikāciju regulējums

 

Kontakti:
E: polishdesk@primus.legal
T: +370 5 248 7337
F: +370 5 248 7338

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk