Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Publiskais iepirkums

Atbildīgie partneri:

Mēs sniedzam palīdzību arī valsts iestādēm, pašvaldībām un uzņēmumiem publiskā iepirkuma jautājumos, ieskaitot iepirkuma līgumu un dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu, kā arī nodrošinām klientu pārstāvību strīdos utt.

Mūsu advokātiem ir ievērojama prakse publiskā iepirkuma jomā un publiskās un privātās partnerības (PPP) jautājumos, kas ietver juridisko palīdzību publiskajiem/privātajiem partneriem PPP procedūras dokumentu izstrādē, ieskaitot partnerības līguma analīzi un palīdzību piedāvājuma sagatavošanas un noformēšanas gaitā, iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma līgumu projektu izstrādi, konsultācijas dažādos publiskā iepirkuma tiesību jautājumos, palīdzību klientiem atzinumu saņemšanā no Iepirkumu uzraudzības biroja, klientu pārstāvēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Juridiskie pakalpojumi:

 • Iepirkuma iestāžu konsultēšana un pārstāvība
 • Pretendentu konsultēšana un pārstāvība
 • Palīdzība publisko iepirkumu procedūru organizēšanā

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Juridisku pakalpojumu sniegšana uzņēmumam ŠKODA VAGÓNKA AS saistībā ar piedalīšanos Pasažieru vilciens AS izsludinātā iepirkuma procedūrā par 32 jaunu vilcienu piegādi, konsultējot uzņēmumu par  Latvijas publiskā iepirkuma noteikumiem un sagatavojot konkursa dokumentāciju.
 • Sakaru tehnoloģiju uzņēmuma Green IT OÜ pārstāvība dažādās publiskā iepirkuma procedūrās Publisko Iepirkumu apelācijas komitejā un tiesā.
 • Latvijas Pasta VAS (Latvijas Pasts ir pasta tirgus komersants, kurš darbojas brīvas konkurences apstākļos) veiksmīga pārstāvība tiesā, pārsūdzot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, ar kuru faktiski tika sankcionēta citu pasta komersantu piekļuve Latvijas Pasta tīklam bez līguma noslēgšanas un par tarifiem, kas paredzēti tikai pasta korespondences sūtītājiem un adresātiem (universālā pasta pakalpojuma lietotājiem).
 • Jūrmalas domes kā pasūtītāja pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā saistībā ar iepirkuma procedūru par Dubultu kultūras un izglītības centra būvniecību.
 • Juridiskas konsultācijas Rīgas pašvaldībai (RD ITC) publiskā iepirkumu jautājumos saistībā ar konkursu par kabeļu kanālu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības vajadzībām.
 • Pārstāvējām Transiidikeskuse AS strīdā, kas saistīts ar publisko iepirkumu un pakalpojumu koncesiju. Attiecīgais Augstākās tiesas spriedums ir kļuvis par nozīmīgu spriedumu šīs jomas judikatūrā.
 • Juridiskā palīdzība RE&RE (vienam no vadošajiem Latvijas būvniekiem) publisko iepirkumu jautājumos.
 • Juridiskie pakalpojumi uzņēmumam Balti Bussi Grupp AS, kas piedāvā automašīnu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecības pakalpojumus, Rēzeknes pašvaldības organizētajā iepirkumā par 34 jaunu autobusu iegādi par kopējo summu aptuveni 4 miljonu EUR apmērā.
 • Vides inspekcijas pārstāvēšana augstākajā tiesā praksē nozīmīgā strīdā, kas saistīts ar iepirkuma dokumentu grozīšanu un prasījumu par no līguma izrietoša maksājuma samaksu.
 • Valsts atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Marijampolė apskrities atliekų tvarkymo centras, kas ir viens no lielākajiem atkritumu poligonu apsaimniekotājiem Lietuvā, pārstāvība strīdos par publisko iepirkumu.
 • Konsultācijas Latvijas Attīstības  finanšu institūcijai Altum publisko iepirkumu jautājumos.
 • Konsultācijas MAN Turbo and Diesel par Latvijas Publisko iepirkumu likuma interpretāciju.
 • Konsultācijas vienam no vadošajiem Eiropas ūdens attīrīšanas un enerģijas uzņēmumiem sarežģītos juridiskos jautājumos saistībā ar nogulšņu attīrīšanas iekārtu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu Lietuvā un ar to saistītajos strīdos.
 • Konsultācijas vienam no vadošajiem Itālijas augstās tehnoloģijas, zaļās enerģijas un atkritumu apstrādes objektu projektēšanas un būvniecības uzņēmumam par būvniecības likuma jautājumiem atbilstoši FIDIC Sudraba grāmatā noteikto būvniecības projektu (nodošana “zem atslēgas”) saistībā ar lielākā bīstamo atkritumu dedzināšanas un elektroenerģijas ražošanas objekta būvi Lietuvā.