Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Finanšu restrukturizācija un maksātnespēja

Atbildīgie partneri:

“Piedāvā konsultācijas strīdu risināšanas jautājumos, lepojas ar nozīmīgu pieredzi uzņēmumu restrukturēšanā un maksātnespējā, kā arī strīdīgās darba tiesību lietās. Ir zināmi arī ar darbu parādu piedziņas lietās.”
(Strīdu risināšana, Chambers Europe, 2016) 

Mums ir plaša pieredze un prakse uzņēmumu restrukturēšanas, parādu atgūšanas un maksātnespējas jautājumos.

Juridiskie pakalpojumi ietver:

 • Parādu restrukturēšanu
 • Uzņēmumu restrukturēšanu
 • Kreditoru un debitoru pārstāvību
 • Pārrobežu maksātnespējas procesus
 • Uzņēmumu sanāciju

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Konsultācijas KPMG Baltics SIA kā Latvijas bankas AS Latvijas Krājbanka administratoram bankas maksātnespējas procesā, sniedzot arī ieteikumus par kredītsaistību restrukturizācijas iespējām (kopējā summa pārsniedz EUR 20’000’000), ieskaitot atzinumus par parādnieku saistību izpildes nodrošinājumu reģistrācijas atbilstību, ķīlas tiesību izmantošanu, citām parādu atgūšanas vai restrukturizācijas iespējām, kā arī klienta pārstāvība tiesās.
 • Konsultāciju sniegšana AS UniCredit Bank par aktīvu pārņemšanu problemātisku aizdevumu gadījumā, sagatavojot juridiskos atzinumus, pārstāvot bankas intereses tiesvedības procesos, maksātnespējas procesos un publiskās izsolēs. Līdz šim birojs ir palīdzējis atgūt aktīvus vairāk nekā 30 miljonu EUR apmērā.
 • Juridiskās konsultācijas AS DNB bankai saistībā ar kredītsaistību restrukturizāciju,  ieskaitot nepieciešamo līgumu sagatavošanu, juridisko atzinumu sagatavošanu, kā arī pārstāvot bankas intereses tiesvedības procesos.  Kopš 2011.gada birojs ir sniedzis juridisko palīdzību attiecībā uz parādu summas vairāk nekā EUR 15’000’000 apmērā atgūšanu.
 • Juridiskie pakalpojumi Jyske bank AS (kas ir trešā lielākā banka Dānijā) saistībā ar aizdevumu un nodrošinājumu pārņemšanu no maksātnespējīgās bankas SPAREKASSEN LOLLAND A/S un par daudzu aizdevumu pārstrukturēšanu uzņēmumu grupai Latvijā lauksaimniecības nozarē.
 • Pārstāvējām klientus AS Trasta Komercbanka likvidācijas procesā saistībā ar noguldījumu atgūšanu no likvidējamās bankas.
 • Juridisko pakalpojumu sniegšana Riga Airport Commercial Development AS (starptautiskās lidostas „Rīga” operators), atgūstot parādus no vairākiem parādniekiem.
 • PEPSICO koncerna uzņēmuma Latvian Snacks SIA pārstāvība parādu piedziņas un vairāku tā parādnieku maksātnespējas procesos.
 • Konsultācijas Lehman Brothers Real Estate Partners (LBREP) korporatīvos jautājumos par Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuros LBREP ir investējusi savus līdzekļus.
 • Pasaulē zināma apģērbu ražotāja Marly’s Confezioni S.p.A kā kreditora pārstāvība attiecībās ar tā parādnieku Latvijā.
 • Konsultācijas vienam no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā parāda restrukturizācijas procesā ar  AS SEB banka par aptuveno summu 20 miljoni EUR.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk