Darījumi

“izcili stratēģiskie domātāji” (The Legal 500, 2016)

04.11.2019

PRIMUS DERLING partnere kā Latvijas publisko iepirkumu eksperte piedalījās projektā “Sociālo apsvērumu izmantošanas veicināšana publiskā iepirkuma procedūrās”

Eiropas Projekta BSI – “Buying for Social Impact”  ietvaros PRIMUS DERLING analizēja Eiropas Savienības direktīvas 2014/24/ES “Par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK” sociālo apsvērumu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos un šo apsvērumu pielietošanu praksē. Projekta noslēgumā ņēmām aktīvu dalību konferences: “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums kā virzītājspēks sociālās ekonomikas attīstībai Latvijā” organizēšanā un norisē. Sīkāka informācija pieejama šeit: sua.lv un iub.gov.lv

Projekts “Sociālo apsvērumu izmantošanas veicināšana publiskā iepirkuma procedūrās” aptver 15 Eiropas Savienības dalībvalstis un to īsteno piecu ES dalībvalstu organizāciju veidots konsorcijs Social Economy Europe (SEE), AEIDL (European Association for Information on Local Development), REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Economy), ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises) and DIESIS Coop.  Projekta mērķis ir uzlabot sociālās uzņēmējdarbības kapacitāti un veicināt šo uzņēmumu dalību publiskajos iepirkumos.

Projektu Latvijā īstenoja organizācija Social Economy Europe sadarbībā ar divām Latvijas ekspertēm: Agnesi Frīdenbergu (sociālās uzņēmējdarbības eksperti) un Kristīni Gaiguli-Šāvēju, PRIMUS DERLING partneri (publisko iepirkumu eksperti).