Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar uzņēmējdarbību.

Atbilstība

Atbildīgie partneri:

Mūsu advokāti konsultē regulētā tirgus dalībniekus (tādus kā finanšu institūcijas, apdrošināšanas sabiedrības, zinātnes par dzīvību uzņēmumi u.c.), kā ari citus uzņēmumus par dažādiem atbilstības jautājumiem.

Mēs piedāvājam plašu saistīto pakalpojumu klāstu, ieskaitot palīdzību attiecībā uz:

 • atbilstības programmu sagatavošanu un realizāciju, kā arī attiecīgajiem turpmākiem pasākumiem
 • rīcības kodeksu izstrādi, iekšējo noteikumu un procedūru izveidi
 • ziņošanas sistēmas par pārkāpumiem izveidi
 • iekšējo izmeklēšanu
 • ar atbilstību saistītu apmācību u.c.
 • palīdzību darbiniekiem no trešajām valstīm saistībā ar tiesībām uz nodarbinātību, termiņuzturēšanās atļaujām, pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, vīzu iegūšanu u.c.

Mēs arī sniedzam konsultācijas par citiem ar atbilstību cieši saistītiem jautājumiem, tādiem kā konkurences tiesības, datu privātuma jautājumiem u.c. Mūsu advokāti strādā ar „balto apkaklīšu“ noziegumiem un konsultē vadošās amatpersonas (valdes priekšsēdētājus), galvenos atbilstības nodrošināšanas inspektorus un  atbilstības nodrošināšanas inspektorus par dažādiem atbilstības un juridiskiem jautājumiem.

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Juridiskā palīdzība Francijas elektronisko komunikāciju operatoram par dažādiem Latvijas datu aizsardzības noteikumu aspektiem. Klienta mērķis ir izvietot bezvadu LPWA (lielas aptveres un zema energopatēriņa) tīklus (lietisko internetu).
 • Konsultācijas starptautiskam Francijā izveidotam loģistikas uzņēmumam par paredzēto ziņošanas sistēmas par pārkāpumiem ieviešanu. Primus sniegtie pakalpojumi ietvēra konsultācijas par datu aizsardzības noteikumiem un uzņēmumu grupas mērogā ieviešamās ziņošanas sistēmas par pārkāpumiem pielāgošanu Latvijas tiesiskajai videi.
 • Juridiskā palīdzība tērauda konstrukciju ražotājam dokumentu paketes izstrādē datu apstrādes reģistrēšanai (videonovērošana uzņēmuma telpās un ārpus tām) Valsts Datu inspekcijā.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumiem Riga Airport Commercial Development AS un SIA Havas Latvia, kā ari Unifree grupas uzņēmumam Unifree Latvia SIA attiecībā uz vīzu un termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņemšanu darbiniekiem un uzņēmumu valdes un padomes locekļiem.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumiem Riga Airport Commercial Development AS un SIA TAV LATVIA OPERATION SERVICES attiecībā uz obligāto licenču saņemšanu beznodokļu veikalu un biznesa pasažieru kluba darbībai Rīgas starptautiskajā lidostā.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumiem TAV Latvia SIA un Riga Airport Commercial Development AS ikdienas jautājumu risināšanā saistībā ar atbilstības un datu apstrādes jautājumiem.
 • Konsultācijas lielākajam koksnes granulu ražotājam Eiropā Graanul Invest grupa tipveida darba līgumu izstrādē.
 • Juridiskā palīdzība TAV Airports grupas uzņēmumam SIA Havas Latvia, izvērtējot uzņēmuma izmantoto tipveida darba līgumu atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem.
 • Sniedza visaptverošus juridiskos pakalpojumus saistībā ar LHV Pank filiāles atvēršanu un darbību Latvijas Republikā, nodrošinot to atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Primus izstrādāja filiāles darbībai nepieciešamos iekšējās un ārējas darbības noteikumus (par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, ārpakalpojumiem, interneta banku, noguldījumiem, maksājumu veikšanas pakalpojumiem, investīciju pakalpojumiem, vispārējiem noteikumiem, debeta/kredīta kartēm, klientu datu apstrādi, kredīta limitu noteikšanu).
 • Sniedza juridisko palīdzību AS Expobank finanšu pakalpojumu sniegšanas un atbilstības jautājumos.
 • Izstrādāja iekšējos noteikumus par atbilstību konkurences tiesībām Latvijas tehniskā aprīkojuma izplatīšanas un inženiertehnisko risinājumu uzņēmumam.
 • Primus sniedza juridiskos pakalpojumus starptautiskam lopbarības ražotājam darba iekšējās kārtības noteikumu un procedūru izstrādē.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk

Kontakti

Igaunija

Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Kaluri 2, 51004 Tartu

Latvija

Sporta iela 11, LV-1013, Rīga

Lietuva

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308, Viļņa

Pierakstīties jaunumiem