Mūsu komanda

“Nepārtraukta attīstība, darbs tiek veikts precīzi un vienmēr laikus.” (IFLR1000, 2016)

Margo
Lemetti

Partneris

Valsts: Tartu, Igaunija

Īss apraksts

Margo Lemetti ir pieredzes bagāta advokāte, kuras galvenās darbības jomas ir komerctiesības, līgumtiesības, strīdu risināšana un publiskais iepirkums. Saskaņā ar starptautiskās juridisko reitingu aģentūras vērtējumu Margo ir “pieredzējusi strīdu risināšanā un spēj ātri reaģēt uz klientu lūgumiem” (Legal 500). Klienti Margo vērtē kā racionālu juristu strīdu risināšanā, kā arī viņa ļoti labi izprot klientu lietas un vajadzības.

Margo ir augsti vērtēta lektore par tādām tēmām kā publiskais iepirkums, struktūrfondu līdzekļu atmaksa, komerctiesības un līgumtiesības. Margo ir pieredze kā lektorei Äripäev semināros, kā arī kursos Addenda mācību centrā un Punane Puu mācību centrā.

Pieredze
 • Igaunijas mežistrādes uzņēmuma AS Lemeks konsultēšana ikdienas jautājumos saistībā ar komerctiesībām, kā arī juridiskā palīdzība līgumu sagatavošanā un strīdu risināšanā. Laika periodā no 2010. gada līdz 2013. gadam Margo ir veiksmīgi pārstāvējusi AS Lemeks nodokļu strīdā 1,1 miljonu EUR apmērā pret Nodokļu un muitas pārvaldi.
 • Zemnieku asociācijas KEVILI konsultēšana jautājumos par komerctiesībām un līgumtiesībām. Juridiskā palīdzība Igaunijas lielākā graudu termināļa dibināšanā Roodevälja un Rõngu, kas ietvēra juridiskas konsultācijas un palīdzību visos jautājumos saistībā ar termināļa būvniecību un finansēšanu. Tika izstrādāti asociācijas dalībnieku iekšējas komunikācijas noteikumi, kā arī bankai piemērota finanšu shēma. Papildus tam tika sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti šim projektam, kā arī asociācijai tika sniegts atbalsts sarunās.
 • Tartu pilsētas domes konsultēšana jautājumos saistībā ar ES dotāciju izmantošanu, tostarp veiksmīga klienta pārstāvība administratīvajā tiesā pret Igaunijas Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju saistībā ar ES struktūrfondu dotāciju atmaksas likumību.
 • Juridiskā palīdzība Igaunijas lielākajam pirts produktu ražotājam OÜ Ha Serv lielākās daļas akciju pārejas procesā.
 • Viena no Dienvidigaunijas lielākā būvuzņēmuma ar 75 darbiniekiem konsultēšana reorganizācijas procesā. Reorganizācijas laikā tika pārveidots 231 prasījums, kuru kopējā vērtība bija 1,2 miljoni EUR, un tā rezultātā klients varēja turpināt nodarboties ar uzņēmējdarbību.
 • Juridiskā palīdzība AS Emajõe Veevärk lietā par FIDIC būvniecības līguma izpildi Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Lieta bija saistīta ar līguma izpildi, bankas garantiju, kā arī kompensāciju par radītājiem zaudējumiem.
 • Ceļu pārvaldes konsultēšana saistībā ar būvniecības līgumu ar Idaringtee 65 miljonu EUR vērtībā. Klientam tika nodrošināta visaptverošu juridiskā analīze par potenciālajiem riskiem, kā arī rekomendācijas projekta īstenošanā. Saistībā ar sniegto palīdzību Ceļu pārvaldei Margo konsultēja arī Tartu pilsētas domi par sagatavošanos ekspropriācijai, kā arī klients tika pārstāvēts sarunās ar zemju īpašniekiem.
 • AS PK Oliver (uzņēmums ar 20 gadu pieredzi centrālapkures sistēmās visās Baltijas valstīs) pārstāvība uzņēmuma vairākuma akciju pārdošanā. Klientam tika sniegta palīdzība visos darījuma posmos, sākot no sarunām pirms līguma noslēgšanas un līguma sagatavošanas līdz līguma spēkā stāšanās brīdim.
 • Dažādu valsts sektora klientu pārstāvība publisko iepirkumu lietās, ieskaitot sagatavošanos un strīdu risināšanu. Juridiskā palīdzība ietvēra iepirkuma dokumentu sagatavošanu, saziņu ar attiecīgiem reģistriem un konkursa dalībniekiem, dalību Iepirkumu komitejas darbā, kā arī līgumu izpildes uzraudzību.
Profesionālā pieredze
 • Kopš 2016 Zvērinātu advokātu birojs DERLING PRIMUS, partneris (iepriekšējais biroja nosaukums līdz 2018.gada septembrim - DERLING)
 • 2008 - 2016 Zvērinātu advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene, partneris
 • 1998 - 2008 Zvērinātu advokātu birojs Aivar Pilv, partneris
 • 2004 Zvērinātu advokātu birojs CMS Hasche Sigle (Frankfurte, Vācija), praktikants
 • 1997 - 1998 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, valdes loceklis un jurists
 • 1996 Bingeni pilsētas pārvalde (Vācija), praktikants
Izglītība
 • Vācijas un ES civiltiesību un komerctiesību apmācību programma (Vācija) (2004)
 • Bc.iur. (oficiāli līdzvērtīgs Mg.iur.), Tartu Universitāte (1997)
 • Kurss “ES tiesiskā sistēma” (Vācija) (1997)
Dalība
 • Igaunijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs (uzņemta 1998.gadā)
Atzinība
 • Vadošā personība, Chambers Europe 2017
 • Vadošā personība, The Legal 500 EMEA 2017
Valodu prasmes: Igauņu, krievu, vācu, somu
Publikācijas
 • Grāmatas “AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö” (PPP: Publiskās un privātās partnerības) līdzautors, izdevniecība Äripäev, 2011
 • Grāmatas “Vaidluste lahendamine” (Strīdu risināšana) līdzautors, izdevniecība Äripäev, 2009
 • Grāmatas “Avaliku ja erasektori partnerlus” (Publiskās un privātās partnerības) līdzautors, Äripäeva Publishers, 2007
 • Grāmatas “Lepingute käsiraamat” (Līgumu rokasgrāmata) līdzautors, izdevniecība Äripäev, 2006