Mūsu komanda

“Nepārtraukta attīstība, darbs tiek veikts precīzi un vienmēr laikus.” (IFLR1000, 2016)

Mārtiņš
Mežinskis

Partneris

Valsts: Latvija

Īss apraksts

Mārtiņa galvenās darbības jomas ir strīdu risināšana, finanšu restrukturizācija & parādu atgūšana. Mārtiņš sniedz konsultācijas klientiem arī tādās darbības jomās kā nekustamais īpašums, būvniecība un enerģētika. Pirms pievienošanās birojam Mārtiņš ir praktizējis kā zvērināts advokāts tādos zvērinātu advokātu birojos kā LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš un Kronbergs & Čukste.

Pieredze
 • 18 Nordic Partners grupas uzņēmumu un trīs privātpersonu pārstāvība prasībā par zaudējumu piedziņu vairāk nekā 8.2 milj. EUR apmērā. Lieta Latvijā ieguva plašu skanējumu, jo tā izskatījās pēc izplānotas reiderisma shēmas; lietā iesaistīti tādi Latvijā un ārvalstīs plaši zināmi uzņēmumi un zīmoli kā saldumu ražotāji Laima AS un Staburadze AS, dzērienu ražotājs Gutta AS (pašlaik Orkla grupas uzņēmumi).
 • ALPHA SHIPPING COMPANY SIA kā atbildētāja pārstāvība šķīrējtiesā par pamatparāda un nokavējuma procentu piedziņu saistībā ar transporta un izmitināšanas pakalpojumiem norīkotai kuģa komandai.
 • DIŽCILDI SIA kā atbildētāja pārstāvība tiesvedībā ar Hochtief Solutions Baltics SIA (Vācijas uzņēmuma HOCHTIEF Solutions AG meitas uzņēmumu) par avansa un zaudējumu atlīdzības piedziņu (500’000 EUR apmērā) saistībā ar kavējumiem ceļa būvniecībā.
 • Pārstāvējis klientu Liepājas Osta LM atbildētāja statusā strīdā ar Stemcor UK, panākot, ka Stemcor UK prasība pret klientu par zaudējumu piedziņu 18’978’ 894 USD apmērā tika noraidīta pilnībā.
 • Pārstāvējis AS Latvijas Krājbanka meitas uzņēmumu LKB Līzings SIA tiesvedībā pret prasītāju AB JET SIA un trešo personu Air Baltic Corporation par prasītāja saistību atzīšanu atmaksāt aizdevumu 4’000’000EUR apmērā par spēkā neesošu.
 • Pārstāvējis maksātnespējīgo LAS Latvijas Krājbanka tiesvedībā par finanšu nodrošinājuma līgumu un finanšu instrumentu pirkuma līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un par AS Air Baltic Corporation 14’190’202 konvertējamo obligāciju ar to nominālvērtību EUR 20’190’838 apmērā piederību.
 • Divu Uzbekistānas uzņēmēju un uzņēmuma pārstāvība sarežģītā reiderisma lietā par nelikumīgu uzņēmuma, kam agrāk piederēja 5 zvaigžņu viesnīca Rīgā (Royal Square Hotel & Suites), pārņemšanu. Kopējie nodarītie zaudējumi pārsniedz 10 miljonus EUR. Lietas ietvaros tika sniegta juridiska palīdzībā dažādās civillietu, krimināllietu un administratīvās tiesvedībās Skotijā. Pārstāvība Skotijā tika nodrošināta sadarbībā ar Skotijas advokātu biroju Burness Paull.
 • Pārstāvējis KPMG Baltics SIA kā AS Latvijas Krājbanka administratoru aizstāvībā pret prasību par finanšu instrumentu darījuma pasludināšanu par spēkā neesošu (Air Baltic Corporation akciju atsavināšana) par summu 340‘000 EUR.
 • Pārstāvējis AS Liepājas Metalurgs vairākuma akcionāru kā atbildētāju strīdā par zaudējumu piedziņu aptuveni 2 miljonu EUR apmērā, ko ierosinājis uzņēmums Gesil Limited.
 • Pārstāvējis SIA KPMG Baltics kā maksātnespējīgās AS Latvijas Krājbanka maksātnespējas administratoru lietā pret prasītāju SIA Baltic Airlines, kas pieprasīja atlikt pienākumu atmaksāt 6’504’054 EUR aizdevumu.
 • Pārstāvējis maksātnespējīgās AS Latvijas Krājbanka meitas uzņēmumu LKB līzings SIA šķīrējtiesā Nīderlandē pret nozīmīgu ārvalstu inženierbūves uzņēmumu Spyker par parāda piedziņu 2‘353‘ 000 EUR apmērā.
 • Vairāku banku pārstāvība, ieskaitot konsultāciju sniegšanu UniCredit Bank AS par aizdevumu restrukturizāciju, aktīvu pārņemšanu problemātisku aizdevumu gadījumā, sagatavojot juridiskos atzinumus, pārstāvot bankas intereses tiesvedības procesos, maksātnespējas procesos un publiskās izsolēs. Kopš 2010. gada birojs ir sniedzis juridisku palīdzību par aizdevumiem, kas kopā pārsniedz vairāk nekā 30 miljonus EUR. Igaunijas bankas LHV Pank AS pārstāvība tiesā parādu piedziņas prasībā (03/2014). Juridiskās konsultācijas DNB Bank AS saistībā ar kredītsaistību restrukturizāciju, ieskaitot nepieciešamo līgumu sagatavošanu, juridisko atzinumu sagatavošanu, kā arī pārstāvot bankas intereses tiesvedības procesos. Līdz šim Primus ir sniedzis juridisko palīdzību DNB Bank AS un tās meitas uzņēmumam DNB Līzings SIA aptuveni 80 parādu atgūšanas lietās.
 • Juridiskie pakalpojumi SIA Juglas Jauda, kam pieder trešā lielākā koģenerācijas stacija, kas darbojas ar fosilo kurināmo, Latvijas Republikā (pirmajās divās vietās ierindojas valstij piederošās koģenerācijas stacijas TEC 1 un TEC 2), ikdienas darba jautājumos, kā arī klienta pārstāvība tiesā civillietā par koģenerācijas stacijas būvniecības laikā pieļautajiem pārkāpumiem un administratīvajās lietās par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem, veiksmīga klienta pārstāvība tiesvedībā pret apdrošināšanas sabiedrību strīdā par zaudējumu atlīdzības piedziņu 120’000 EUR apmērā.
Profesionālā pieredze
 • Kopš 2018.gada aprīļa PRIMUS DERLING, partneris
 • 2011-2018 PRIMUS DERLING, zvērināts advokāts
 • 2010 – 2011 LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš, zvērināts advokāts
 • 2005 – 2010 Kronbergs & Čukste, vecākais konsultants
 • 2004 – 2005 SIA Nelss CMT, jurists
 • 2001 – 2004 SIA „Vestabalt”, jurists
 • 2001 Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, tiesneša palīgs
Izglītība
 • 6. Ieguldījumu nolīgumu šķīrējtiesas konference (2016)
 • Intensīvie kursi par Starptautiskā Investīciju strīdu risināšanas centra (ICSID) praksi un procedūrām (2015)
 • Mg.iur., Latvijas Universitāte (2006)
Dalība
 • Lions Clubs International biedrs (kopš 2012)
 • Šķīrējtiesnesis, Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesa (kopš 2012)
 • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes biedrs (kopš 2008)
Valodu prasmes: Latvian, English, Russian