Ziņas

“Komanda ir ļoti kompetenta un elastīga.” (IFLR1000, 2016)

12.03.2019

Trīs PRIMUS DERLING zvērinātu advokātu palīgi kļūst par zvērinātiem advokātiem

PRIMUS DERLING zvērinātu advokātu palīgi Greta Bagdanavičiūtė, Šarūnė Prankonytė-Segen un Andrius Lukašonokas ir kļuvuši par zvērinātiem advokātiem.

Greta Bagdanavičiūtė kopš 2015.gada darbojas PRIMUS DERLING Finanšu un kapitāla tirgus darba grupā. Viņa sniedz atbalstu biroja juristiem nodrošinot juridiskas konsultācijas nacionālajiem un ārvalstu klientiem par dažādiem juridiskajiem aspektiem un ar tiem saistītajām praktiskajām problēmām, kā arī ir iesaistīta dažādu publisko iepirkumu piedāvājumu sagatavošanā.

Šarūnė Prankonytė-Segen savu karjeru PRIMUS DERLING uzsāka kā praktikante un vairāk nekā triju gadu laikā ir kļuvusi par pieredzējušu juristu korporatīvo, imigrācijas un datu aizsardzības darbības jomās. Viņa atbild par atbalsta sniegšanu klientiem sabiedrību dibināšanas, reorganizācijas, likvidācijas procesos, kā arī dažādu korporatīvo dokumentu sagatavošanā. Šarūnė ir guvusi pieredzi nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un konsultāciju sniegšanā saistībā ar imigrācijas, datu aizsardzības nodrošināšanas un citiem juridiskiem jautājumiem.

Andrius Lukašonokas strādā PRIMUS DERLING kopš tā dibināšanas 2011.gadā un specializējas tiesvedību un strīdu risināšanas jomā. Viņš ir guvis ievērojamu pieredzi pārstāvot klientus dažāda veida lietās tiesās un šķīrējtiesās, kā arī gatavojot procesuālos dokumentus un veicot juridisko izpēti par dažādiem jautājumiem. Andrius arīdzan konsultē klientus dažādos maksātnespējas, parādu atgūšanas un būvniecības likumu jautājumos, kā arī ir guvis pieredzi dažādu vienošanos sagatavošanā.